Skip to content

1300 banen verloren zegt De Telegraaf

Vandaag is De Telegraaf naar buiten gekomen met het bericht dat er bij KLM 1300 banen verloren gaan. Dit bericht behoeft wel enige nuance.
De KLM gaat de komende jaren flink bezuinigen op het personeel. Op termijn moet dat inderdaad leiden tot een afnamen van het personeelsbestand van 1300 FTE. Echter, tot op heden houd de KLM vast aan het voornemen de family bij elkaar te houden en de reductie langs natuurlijke weg te laten verlopen. Mobiliteit en detachering van personeel binnen de KLM groep is daarvoor – volgens KLM – het aangewezen middel.
De voorwaarden waaronder die mobilisatie en detachering plaatsvinden zijn op dit moment onderwerp van de cao onderhandelingen tussen bonden en KLM.
Die onderhandelingen verkeren op dit moment in een crusiale fase.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken