Skip to content

15-08-2019 Brief vakbondsvoorzitters aan Pieter Elbers om het KLM CAO mandaat te vergroten.

Geachte heer Elbers,
De cao-onderhandelingen zijn sinds 11 juli 2019 vastgelopen. Ondanks meerdere pogingen zijn partijen nog niet in staat gebleken het overleg weer in beweging te krijgen. Gisteren, d.d. 14 augustus, hebben de woordvoerders van de onderhandelingsdelegaties van alle KLM-vakbonden een brief aan de woordvoerder van KLM, de heer Slagt, gestuurd met hierin een laatste oproep om voor 19 augustus een concreet substantieel voorstel te doen om het overleg weer in beweging te krijgen.

De voorzitters van de vakbonden willen u middels dit schrijven oproepen het mandaat te verruimen.

Wij verzoeken u de onderhandelingsdelegatie van KLM meer bewegingsruimte te geven opdat het cao-overleg spoedig succesvol afgerond kan worden en ter voorkoming van een verdere escalatie van het cao-conflict.

15 augustus 2019 Brief vakbondsvoorzitters aan Pieter Elbers om het KLM CAO mandaat te vergroten.

Back To Top
Zoeken