Skip to content

Geen uitzicht op akkoord met KLM

Beste NVLT-leden,

Vorige week maandag hebben we KLM laten weten dat de leden van de NVLT het laatste ultieme cao-bod hebben afgewezen.
Zoals eerder aangegeven heeft er afgelopen vrijdag overleg plaatsgevonden met KLM over de uitslagen van de ledenraadplegingen bij alle bonden.
Dit overleg heeft geleid tot (wederom) een aantal aanpassingen van het eerdere ultieme bod (zie bijlage).

De aanpassingen ten opzichte van het eerdere ultieme bod zijn o.a.:
– Afspraak over het later uitwerken van een plan voor de beoogde vereenvoudiging van verlof.
– Kleine reparatie voor specifieke leeftijdscategorie bij het vervallen HR en correctie ER.
– Mogelijkheid kopen (onder voorwaarden) van 10 extra verlofdagen.
– Verschuiven van peildatum artikel VII.5 naar 1-1-2017 (overgangsregeling 50 jaar en ouder).
– Verrekenen van de voorschotbetaling winstdeling 2016 (1600 euro) via ‘vrije ruimte’ in de Werkkosten Regeling (WKR).
De bruto uitkering wordt daarmee een netto uitkering van ongeveer 800 euro.
Vanuit het fiscale voordeel voor KLM wordt een deel (2 miljoen) extra in het O&O fonds gestopt voor ARBO-uitgaven.
Bovenstaand resultaat wordt door alle bonden opnieuw beoordeeld.
Vanochtend hebben wij de uitkomst van het overleg daarom in het bestuur besproken.
Conclusie is dat op dit moment het bestuur geen aanleiding ziet om, op grond van de laatste wijzigingen in het ultieme bod, tot een ander oordeel te komen en/of nu de leden opnieuw te raadplegen.

KLM heeft ons gevraagd om voor aanstaande vrijdag met een delegatie van de NVLT met o.a. de heer Dortmans van gedachten te kunnen wisselen over de ontstane situatie in het algemeen en de specifieke omstandigheden binnen E&M.
Aanstaande vrijdag heeft de NVLT een breed kaderoverleg waar we ons over het laatste voorstel van KLM en dat wat er deze week nog met KLM besproken wordt zullen beraden.

Na vrijdag zullen we jullie uiteraard verder informeren.

Met vriendelijke groet,

Ron Scherft
Voorzitter

Bijlage (concept protocol KLM cao 2016)

concept-protocol-cao-2016-2018-grond-30-september-2016-23-15-uur

Back To Top
Zoeken