Skip to content

Acties bij KLM: NVLT houdt de boog gespannen!

Geen prioriteit actievoerende bonden voor behoud en werving van technici

Op donderdag 7 september a.s. zullen onze actievoerende collega bonden een ultimatum aan KLM gaan aanbieden. Daarin stellen zij hun eisen voor een nieuwe grond cao en een termijn binnen welke KLM deze eisen moet inwilligen (waarschijnlijk 72 uur). Als het ultimatum verstrijkt zonder inwilliging door KLM, zullen acties worden gevoerd (waarschijnlijk vanaf 10 september a.s.). Meestal zullen dit operatie verstorende stakingen en werkonderbrekingen zijn. In deze nieuwsbrief laten wij je weten wat jouw positie als NVLT-lid hierin is.

Geen eisen eigen T OSG schalen
In de informatie die door een van de actievoerende collega bonden wordt rondgestuurd is er aandacht voor de loonsverhoging met een automatische prijscompensatie, een verbeterde RVU regeling voor zware functies, de onderbezetting op bepaalde afdelingen en het stoppen met 5-jaarscontracten bij Ground Services. Dit zijn allemaal heel belangrijke zaken, maar vooralsnog zien wij géén eisen om met eigen T OSG-schalen het behoud en de werving van technici bij E&M te verbeteren. Dit is en blijft wél het belangrijkste te realiseren voorstel van de NVLT, met steun van collega bonden De Unie en de VKP.

Positie van NVLT leden bij acties
Er is een oproep gedaan om op 7 september a.s. aanwezig te zijn bij het overhandigen van het ultimatum van een van de actievoerende collega bonden. Dit is géén actie bijeenkomst of werkstaking. Als je hier bij wilt zijn, is dit in eigen tijd. Ook mag je hiervoor niet zonder toestemming je dienst verlaten.

De NVLT roept op dit moment niet op tot acties, middels stakingen of werkonderbrekingen. Als je daar als NVLT lid toch aan wilt deelnemen, dan kan dat door je als staker te laten registreren bij een van de actievoerende bonden. Je krijgt dan waarschijnlijk van KLM niet je loon doorbetaald en je hebt dan ook geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie daarvan via een stakingsuitkering.

Doe je niet mee met acties, maar kun je door die acties -dus buiten je schuld- je eigen werk niet bereiken of uitvoeren, dan heb je recht op doorbetaling van je loon door KLM. Zorg er dan wel voor dat je je leidinggevende laat weten wat er aan de hand is en dat je bereid bent je werk uit te voeren, maar dat dat niet lukt. Doe dit ‘zwart op wit’, dus stuur een mail, app of sms en niet alleen via telefonisch contact!

De boog blijft gespannen
Er is een belangrijke toezegging door KLM gedaan over het inrichten van de eigen T OSG schalen. Daar zien we voorzichtige mogelijkheden voor het maken van afspraken. Maar op dit moment is een en ander zeker nog niet in kannen en kruiken.

Dat betekent dat we herhalen dat het NVLT bestuur het voeren van acties zeker niet uitsluit, maar alleen als we er met KLM alsnog niet uit kunnen komen op de belangrijke onderwerpen rond de belangen van jullie als luchtvaarttechnici.

Meer leden, meer invloed
De NVLT is de enige vakbond, die zich exclusief inzet voor de belangen van luchtvaarttechnici. We kijken daarbij niet alleen naar arbeidsvoorwaarden, maar ook naar werkdruk, gezondheid en safety.

Een sterke collectiviteit is een van de belangrijkste sleutels tot succes. Het is van essentieel belang dat luchtvaarttechnici elkaar juist nu steunen en solidair zijn. Alleen samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat onze inzet, betrokkenheid en zeer specifieke kunde erkend en gewaardeerd worden. Schrijf je ongeorganiseerde collega daarom nu in als lid van de NVLT!

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden!

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! 
Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken