Ga naar hoofdinhoud

ACTIES VERWACHT BIJ KLM

Het FNV heeft, na het door KLM afwijzen van hun ultimatum, aangekondigd acties te zullen gaan voeren. De eerste acties worden al op donderdag verwacht.

Voor de duidelijkheid, het FNV staat hierin alleen. Andere bonden en daarbij dus ook de NVLT hebben op dit moment niet gekozen voor acties als reactie op het cao resultaat. De NVLT zal het resultaat na intern beraad aan de leden voorleggen.

NVLT leden die participeren met de FNV acties doen dit op eigen initiatief en risico. Wij vinden het nog te vroeg om actie te voeren en steunen dus ook niet de acties van het FNV.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ron Scherft
Voorzitter.

Back To Top
Zoeken