Skip to content

Afspraken met KLM over verantwoord meevliegen!

Beste NVLT-leden bij KLM,

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar onlangs heeft de NVLT, mede namens de collega bonden, afspraken gemaakt met KLM over het meevliegen van luchtvaarttechnici i.v.m. een technische afhandeling en of een Aircraft On Ground (AOG) situatie in het buitenland.

Wij zijn zeer tevreden dat nu zowel het meevliegen tijdens de periode van de corona testprotocollen sluitend geregeld is, maar ook voor na die tijd het een en ander door de luchtvaartautoriteit en KLM geborgd is in het Flight Safety & Security Manual (FSSM) en dat in specifieke gevallen luchtvaarttechnici nu beschouwt gaan worden als “crew”.

De volgende zaken zijn vastgelegd:

  1. Meevliegend operationeel personeel reist mee als XXSAC (supernumerary/ boventallige crew) op basis van bijschrijving op de General Declaration, als er geen “viable passenger flight” beschikbaar is. Dit is in ieder geval aan de orde als voor het inreizen op de bestemming of het terugreizen naar Nederland een PCR test verplicht is gesteld;

  2. De PCR test in het bemanning centrum voor vertrek en na terugkomst blijft van toepassing voor landen die Nederlanders daartoe bij het inreizen verplichten of bestemmingen die door Nederland als hoog risicolanden (“rood” of “oranje”) zijn gekwalificeerd. Deze test is geldig tot 72 uur na vertrek;

  3. Medewerkers die worden uitgezonden en niet binnen 72 uur kunnen terugkeren, worden afgelost door een collega;

  4. Met instemming van de medewerker kan het verblijf worden verlengd, alleen als ook de terugvlucht via een ander station (waarvoor géén PCR test bij het inreizen verplicht is) een reële en verantwoorde optie is;

  5. De meereizende technici dienen KLM-bedrijfskleding te dragen;

  6. De volgende tekst is inmiddels in het KLM Flight Safety & Security Manual (FSSM) opgenomen:

    XXSAC may temporarily be used for operational personnel (e.g. Engineer, Mechanic) to travel on behalf of KLM on KLM group aircraft, when no viable option is available to travel on a regular passenger flight. This will be evaluated on a case-by­case basis (by the operational manager flight OMF).

De punten 2., 3. en 4. blijven van kracht zolang het door de overheid verplichte testprotocol voor passagiers die naar Nederland vliegen geldt of als een PCR-test door te bezoeken landen wordt vereist.

Omdat alléén crew op de General Declaration vermeldt kan zijn is de NVLT van mening dat met deze afspraken er vanaf nu geen formeel bezwaar meer is om als technicus mee te reizen als crew member op de General Declaration (GenDec ICAO Annex 9)

(The General Declaration (GenDec or GD) is a form stating all the names of the crew members on board an aircraft. It is issued by the carrier and must be signed by the captain. It will be handed to the authorities at the destination. The declaration ensures access for all crew members.)

Ons eerdere negatieve advies trekken wij hierbij in.

Het is geen overeenkomst tussen partijen, maar het zijn toezeggingen van KLM en vastlegging van een wijziging in het bedrijfs FSSM. Deze zaken kunnen we daarom niet ter stemming aan de leden voorleggen.

Vragen en/of opmerkingen kun je te allen tijde mailen naar nvlt@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,

Het NVLT Bestuur

Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT!
Scan de QR code voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken