Skip to content

Afspraken op eigen kracht maken en wel nu!


 

Beste NVLT-leden bij KLM,

Zoals wij jullie lieten weten werden na een langdurig en moeizaam proces op 1 oktober 2020 bij KLM onderhandelingsresultaten over het sociaal plan en de reductie van arbeidsvoorwaarden bereikt.
In de afgelopen week hebben we maar liefst 4 dagen moeten praten over het opschrijven van die gemaakte afspraken. Het protocol over de reductie van arbeidsvoorwaarden is opnieuw niet afgerond en zelfs doorgeschoven naar donderdag 22 oktober.

Het NVLT bestuur en de onderhandelingsdelegatie vinden dit onaanvaardbaar. Al aan het begin van deze week hadden wat ons betreft alle afspraken vastgelegd kunnen zijn. Daarmee zouden we ook eindelijk een eind kunnen maken aan de onzekerheid bij de leden en alle KLM collega’s. Principe kwesties en agenda’s maken dit echter opnieuw onmogelijk.

Eigen kracht
Er is tijdens de gesprekken met KLM en ook onder de leden veel te doen over afspraken bij andere domeinen. Bijvoorbeeld over de kortere looptijd en tegenprestaties in IPB afspraken bij de vliegers. Uiteindelijk zal er gelijkwaardigheid in alle afspraken zijn, maar dat betekent niet dat wij onze eigen afspraken nu dan niet zouden moeten afronden. De NVLT is van mening dat wij met een disclaimer heel goed in staat zijn om vanuit onze eigen kracht, die afspraken later ook alsnog voor grondpersoneel te maken. Daar nu een blokkade van maken is populistisch en onverantwoordelijk en stelt àl onze grond afspraken in de waagschaal!

Oog voor eigen leden

De al zeer penibele situatie van KLM is door de laatste reisadviezen -ook voor Nederland als bestemming- en de dinsdag aangekondigde maatregelen nog verder verslechterd. De NVLT vindt het uitermate onverstandig om dat onze afspraken nog langer onbevestigd blijven. Naast de onzekerheid voor de leden, speelt ook het overleg met de overheid een rol. Wij willen dat KLM daar concrete afspraken kan neerleggen om de lening zeker te stellen. Naar onze mening hebben de andere partijen te weinig oog voor belangen van de eigen leden en wordt veel te veel gekeken naar andere domeinen.

Continuïteit op het spel
Wij hebben respect voor ieders standpunten en overwegingen, maar wij vinden dit laatste uitstel totaal niet meer uitlegbaar.  Vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de KLM hebben wij deze week alles in het werk gesteld om tot afronding van het protocol te komen.Oproep
Wij als NVLT roepen opnieuw de collega bonden en KLM op om gezamenlijk te komen tot een definitieve vaststelling van de protocollen. Niet volgende week donderdag, maar vandaag of hooguit morgen. Wij zijn per direct beschikbaar en bereid de afspraken te finaliseren!

Niet blij
Als vakbond zijn wij uiteraard helemaal niet blij om afspraken te moeten maken, die leiden tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Maar zonder de staatslening en -garanties is er geen toekomst meer. Daarom willen wij nu duidelijkheid!

Wij blijven strijden om de teksten van de afspraken -uiteraard met toelichting- zo snel mogelijk aan jullie voor te kunnen leggen. Ook in deze situatie hebben de leden het laatste woord.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag op nvlt@nvlt.org

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur


Back To Top
Zoeken