Skip to content

Akkoord op hoofdlijnen reductie arbeidsvoorwaarden TransaviaBeste NVLT-leden bij Transavia,

Na een langdurig proces hebben de NVLT en de collega bonden een akkoord op hoofdlijnen met Transavia bereikt. Het gaat om afspraken over de reductie van arbeidsvoorwaarden, het verlengen van de flexibilteits- en thuiswerk afspraken en een sociaal plan. De tijd die we nodig hebben gehad, was vooral het gevolg van de enorm complexe voorwaarden die KLM met de overheid heeft afgesproken. Gelukkig hebben wij bij Transavia in goede harmonie een passende invulling kunnen geven, binnen de ruimte die de overheid daarbij heeft geboden.

Belangrijkste punten
De afspraken zullen gaan gelden van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2022. De formele teksten van de afspraken worden volgende week afgemaakt en besproken. Maar we willen wel alvast de hoofdzaken met jullie delen.

  • Het maandinkomen wordt door de reductie niet aangetast
  • Onder modaal (€36.500 totaal inkomen 2020) leveren medewerkers géén bijdrage;
  • De winstdelingsregeling 2019 wordt voor iedereen volledig uitgesteld en er zijn afspraken gemaakt voor wie met VVR of eigen opzegging uit dienst gaat;
  • Er is voor alle medewerkers (onder en boven modaal) een nullijn afgesproken, die mee gaat tellen in de reductie tegen een waarde van 5%;
  • Voor boventalligheid is een sociaal plan afgesproken (bij de TD wordt op dit moment géén boventalligheid voorzien);
  • De retentie toelage en de eindejaarsuitkering over 2020 worden normaal uitbetaald;
  • De bekende flexibiliteitsafspraken worden tijdens de NOW 3 periode verlengd tot 31 december 2020 (waarbij de eerlijke verdeling van NI dagen elke 4 weken gemonitord zal worden).

Retentie toelage
De afgesproken retentie toelage eindigt per oktober a.s. Op dit moment is er door de beperkte productie sprake van overcapaciteit VO.
Maar we weten dat als het aantal vluchten weer toe gaat nemen er snel weer sprake zal zijn van schaarste aan luchtvaarttechnici. Wij hebben daarom met Transavia het volgende afgesproken:

“Als partijen constateren dat het voor bepaalde functies binnen Transavia niet mogelijk is om medewerkers aan te trekken als gevolg van de arbeidsvoorwaardenreductie of krapte op de arbeidsmarkt, treden partijen in overleg over het bijvoorbeeld toekennen van een arbeidsmarkt-toeslag, of andere middelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven.”
Hiermee houden we de vinger aan de pols, op het moment dat de krapte bij VO weer toeneemt.

Voorbehoud
Er is door de gezamenlijke grondbonden een belangrijk voorbehoud gemaakt over deze afspraken:
wij willen voordat we akkoord kunnen gaan weten of er bij de vliegers en cabine “gelijkwaardige afspraken” zijn gemaakt. Ook willen we dat eventuele tegenprestaties in de andere domeinen ook worden vertaald en toegekend aan grondmedewerkers.

Niet blij, wel noodzakelijk
Als vakbond zijn wij uiteraard helemaal niet blij om afspraken te maken, die leiden tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Maar in dit geval is het verkrijgen van een deel van de staatslening voor het voortbestaan van Transavia onontbeerlijk. Zonder de lening is er geen toekomst meer.
De afspraken die nu gemaakt zijn, maken de weg vrij om die lening te kunnen ontvangen via KLM.

Wij zijn van mening dat de ingewikkelde voorwaarden vertaald zijn naar acceptabele afspraken, die in ieder geval het maandelijkse inkomen niet raken.

Wij hopen volgende week de teksten van de afspraken -uiteraard met toelichting- aan jullie voor te kunnen leggen. Ook in deze situatie hebben de leden het laatste woord.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag op transavia@nvlt.org

Met vriendelijke groet,
Peter de Moor, Erik Kramer (bestuur/kaderleden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)Back To Top
Zoeken