Skip to content

Algemene Ledenvergadering 2014

Op 26 maart vind de algemene ledenvergadering van de NVLT plaats. Zoals gewoonlijk houden wij weer 2 vergaderingen, één in de ochtend en één in de avond.
De vergaderingen worden zoals altijd gehouden in het dorpshuis in Badhoevedorp. de ochtendvergadering begint om 10.00 uur en in de avond starten we om 20.00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang open.

Een uitnodiging met de agenda en de nodige stukken wordt één dezer dagen toegestuurd aan alle leden.

In onze nieuwsbrief van februari maakte wij al melding van vacatures in het bestuur en de noodzakelijke bestuursverkiezing.
Kandidaten kunnen zich tot en op de vergadering aanmelden.

Back To Top
Zoeken