skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage op losse schroeven!

Vakbonden ten onrechte niet betrokken bij voorwaarden staatssteun

Beste NVLT-leden bij KLM, Transavia en Regional Jet Center,

Eind 2020 dienden de NVLT, VNV, VCP (De Unie en VKP zijn lid van de VCP) een klacht in bij de International Labour Organization (ILO) over het zonder overleg ingrijpen in de KLM cao’s door de Nederlandse overheid. De ILO is een onderdeel van de Verenigde Naties, dat toeziet op het bevorderen van sociale en economische rechtvaardigheid door het vaststellen van internationale arbeidsnormen in verdragen. Nederland heeft alle verdragen van de ILO erkend.

Overheid zat fout

Onlangs heeft de ILO uitspraak gedaan over onze klacht: de overheid heeft gehandeld in strijd met fundamentele werknemersrechten. De vakbonden hadden op zijn minst geconsulteerd moeten worden en de eis over het inleveren van arbeidsvoorwaarden is gesteld voor een te lange termijn. De overheid mag wel volgens de uitspraak in exceptionele omstandigheden eisen opleggen, maar alleen voor de duur van die specifieke omstandigheden.

Commitment nietig

Het commitment dat de overheid ook eiste om voor de hele periode van de staatslening de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te moeten blijven leveren wordt door de ILO beoordeeld als “onder dreiging opgelegd”. De NVLT heeft KLM laten weten dat daarmee wat ons betreft dat commitment om de bijdrage voort te moeten zetten “nietig” is en niet meer kan worden toegepast.

Daarmee komt de hele arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor wat het de NVLT betreft voor de komende jaren op losse schroeven te staan.

Vrijheid van onderhandelen

De ILO heeft de overheid en de KLM opgeroepen om alsnog met de vakbonden te overleggen over de eerder gestelde voorwaarden. Dat betekent voor de NVLT dat wij dat dan ook doen in vrije onderhandelingen, zonder vooraf opgelegde eisen. De vraag is, is het nog steeds nodig dat de medewerkers een bijdrage blijven leveren? Wat ons betreft zijn de exceptionele omstandigheden van 2020 waarin de KLM-groep verkeerde voorbij en moet ook de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zo snel mogelijk verdwijnen.

Wij hebben KLM en Transavia ons standpunt laten weten en gevraagd om een reactie begin volgende week. De volledige uitspraak van de ILO vind je in de bijlage (case nr. 3398, blz 174),

Vragen en/of opmerkingen kun je te allen tijde mailen naar nvlt@nvlt.org

Met vriendelijke groet, NVLT-bestuur

Back To Top
Zoeken