Skip to content

BC ontvangen

Maandag avond hebben we de Business Case van KLM ontvangen. We hebben er lang op moeten wachten maar nu kunnen wij ons intern een beeld vormen van de dreiging die de GWK’s, in de optiek van KLM, zal treffen. Het kerngetal is 41 en daarmee 10 FTE minder dan wat we al kende.
Overigens staat er verder niets nieuws in de uitgeschreven versie van de presentatie die wij al eerder hebben bijgewoond.
KLM zit op de goede weg. Als we die laatste 41 boventallige GWK’s nu ook nog kunnen laten “verdampen” in de nieuwe organisatie dan kunnen wij ons gaan richten op datgene wat belangrijk is voor de toekomst van vliegtuigonderhoud.
Onze aanbeveling om bij de medezeggenschap een adviesaanvraag in te dienen neemt de KLM niet over. Wij zijn van mening dat reorganisatie en wijziging van werkwijze waarbij personele consequenties optreden advies plichtig is ingevolge de WOR. De medezeggenschap gaat nogmaals aandringen op een adviesaanvraag.
Het bestuur en kader gaan zich nu beraden op een reactie richting KLM.

In de eerste helft van mei zullen we een ledenvergadering uitschrijven waarbij we jullie verder willen informeren over de BC maar ook de cao voorstellen van KLM aan werknemers willen evalueren. Dit laatste om een mandaat te krijgen voor de onderhandelingen.

Ons standpunt “geen GWK naar het MC” blijft vooralsnog gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken