Skip to content

Ben Smith bevestigt in een brief aan de NVLT dat er geen plannen voor verzelfstandiging van het onderhoud bij Air France en KLM zijn.

Ben Smith bevestigt in een brief aan de NVLT dat er geen plannen voor verzelfstandiging van het onderhoud bij Air France en KLM zijn.

Beste leden

Afgelopen maandag zijn mijn collegae van onze zusterbond UNSA-AERIEN SNMSAC waar we reeds meer dan 10 jaar een vakbondsovereenkomst mee hebben en ik bij de top van Air France-KLM geweest. De vergadering werd gehouden op het hoofdkantoor van Air France en aanwezig waren Anne Brachet EVP AF-KL E&M, Gery Mortreux EVP AFI, Oltion Carkaxhija AF-KL rechterhand v Smith en ik als voorzitter van de NVLT.

De reden van de meeting was het onlangs gehouden interview in de Telegraaf met Ben Smith, waar hem de vraag werd gesteld over de toekomst en de mogelijkheid van het afstoten van het onderhoud bij KLM E&M en AFI. Smith reageerde niet op de vraag maar gaf in het artikel wel aan dat AF-KL geld nodig had om te kunnen investeren. Immers er moeten i.v.m. duurzaamheid en toekomst snel nieuwe vliegtuigen gekocht worden. De zorg voor verzelfstandiging was al enige tijd aanwezig, 3 jaar geleden had de voorganger van Ben Smith, Janaillac ook al het idee in zijn ‘Trust together’ plannen, geopperd. Dankzij de gezamenlijke verklaring van onze Franse collegae bond en de NVLT en de steun van verschillende andere Franse bonden is het plan niet door gegaan.

De KLM’rs bij E&M willen “blauw” blijven en de consequenties voor hen bij een eventuele verzelfstandiging zouden enorm zijn geweest, een cao onder de metaal-elektro en een metaal-elektro pensioen zou desastreus zijn geweest. Bovendien zou de NVLT de leden niet meer optimaal kunnen vertegenwoordigen, omdat de metaal-elektro cao door de landelijke bonden formeel geregeld wordt. De zorg en de uitspraken van Ben Smith hebben ertoe geleid dat de UNSA-AERIEN SNMSAC en NVLT gezamenlijk Ben Smith een brief hebben gestuurd waarin wij aangaven dat we graag een gesprek wilde hebben over de toekomst van het onderhoud bij AF-KL.

In het gesprek hebben wij goed kunnen uitleggen waarom wij zorg hadden voor de toekomst en dat KLM E&M en AFI en naar onze mening het onderhoud de afgelopen 10 jaar de stabiele financiële bijdrage is geweest aan het totale AF-KL resultaat. Bovendien hebben we goed kunnen duiden dat de technici van KLM E&M en AFI een verzelfstandiging nooit zouden accepteren. Het gesprek was zeer constructief en werd in een goede verstandhouding gevoerd, Anne Brachet heeft duidelijk aangegeven dat er geen plannen of ideeën waren of zijn over verzelfstandiging of centralisatie van het onderhoud bij KLM E&M en AFI.

Wij hebben uiteraard om een schriftelijke bevestiging van Ben Smith gevraagd waaraan hij middels een brief gehoor heeft gegeven. Wij hopen dat met zijn brief de onzekerheid bij de NVLT leden is weggenomen en zijn blij dat Ben Smith de noodzaak van de onderhoudsafdeling bij Air France en KLM erkend en de leden van de UNSA AERIEN SNMSAC en NVLT respecteert.

Ben Smith heeft het volgende in zijn brief aan de NVLT medegedeeld:

  • there is no study or project to go for a corporatization of the AF KLM Engineering & maintenance business
  • we will continue to target a profitable growth of AF KLM E&M business, based on our strong positioning on new Gen platforms.
  • AF KLM E&M key priority is to continue to improve AF and KLM operational performance.

Ben Smith heeft de brief met de volgende woorden afgesloten:

“I hope these clarifications will help and allow everybody to concentrate on our main target:

Make AF KLM group the European Airline group leader”.

Een statement waar onze leden en de NVLT natuurlijk achter staan!

 

 

Back To Top
Zoeken