Ga naar hoofdinhoud

Bereikte onderhandelingsresultaat t.a.v. reductie arbeidsvoorwaarden KLM!

Beste leden,

Afgelopen nacht is de NVLT samen met de andere grondbonden tot een onderhandelingsresultaat gekomen t.a.v. reductie arbeidsvoorwaarden. Hiermee hebben we invulling gegeven aan een van de eisen van de regering t.a.v. de garantstelling voor de lening.

Wij gaan vandaag verder in onderhandeling met de KLM om het sociaalplan te kunnen afronden. Het sociaalplan hebben we nodig voor het herstructureringsplan welke ook valt onder de eisen van de regering. Het sociaalplan omvat hoe we omgaan met overcapaciteit, denk aan voorkomen van overcapaciteit/herplaatsing/opleidingen en hoe gaan we om met medewerkers die de KLM moeten verlaten.  

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Hierdoor we zijn dan ook de onderhandeling ingegaan met als doelstelling voortbestaan van de KLM en zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden voor onze leden. Ook al erkennen we de inmenging van de regering niet, hebben we in deze moeilijke tijd onze verantwoordelijkheid genomen met als resultaat deze noodzakelijke pijnlijke maatregelen.

Wanneer we tot een sociaalplan kom met de KLM zullen we beide voorstellen aan jullie voorleggen ter goedkeuring.

Het Bestuur,

Back To Top
Zoeken