Skip to content

Beroepsschriften, het vervolg…

Na het ontvangen van de reacties op de 244 ingediende beroepsschriften tegen de functie-indeling van de GWK T31 heeft er op 18 mei een werkoverleg plaatsgevonden bij lijn maintenance. In dit werkoverleg is een eis neergelegd om alle GWK’s te bevorderen naar T32 en daar werd een ultimatum aan gekoppeld dat afliep op zondagochtend 22 mei. Als gevolg daarvan heeft er op 19 mei spoedoverleg plaatsgevonden tussen de NVLT en de KLM waarbij alle bonden aanwezig waren. In dat overleg is ons gebleken dat een simpele functieverhoging een volstrekte onmogelijkheid is en dat er een andere oplossing gevonden moet worden.

Na een dag overleggen hebben we afgesproken dat alle GWK functies, in al zijn verscheidenheid, opnieuw beschreven gaan worden en door 2 onafhankelijke ORBA instanties gewogen worden. Dat hele traject moet 1 juli a.s. afgerond zijn. Het nieuwe hieraan is dat het hele proces waarin de nieuwe functieomschrijvingen nu in onze handen ligt. D.w.z. de NVLT zit kort op de bal. Tijdens het overleg op 19 mei is er regelmatig contact geweest met de woordvoerder van het werkoverleg. Tijdens die contacten hebben wij de ruimte gekregen te gaan onderhandelen en is tevens het ultimatum van 22 mei opgeheven. De uitkomst van het 19 mei overleg wordt nu tijdens de ledenvergaderingen op 26 en 27 mei besproken en toegelicht door het bestuur.

Ledenvergaderingen en agendawijziging.

Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei zullen er ledenvergaderingen worden gehouden. Op de uitnodiging staat 1 onderwerp, n.l. Part-66. Daar wordt nu aan toegevoegd de functie-indelings problematiek n.a.v. de reacties op de ingediende beroepsschriften.

De agenda ziet er nu als volgt uit;

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Functiewaarderingsproblematiek n.a.v. 18 en 19 mei j.l.
  4. Pauze
  5. Part-66 resultaten n.a.v. spoedoverleg op 10 mei
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Over het punt Part-66 zal worden gestemd. Stembriefjes worden bij binnenkomst uitgegeven op vertoon van de uitnodiging en na inschrijving. In geval van machtiging door 1 of 2 collega leden, dient dit te worden aangegeven op de uitnodiging.  Zowel de machtigers als de gemachtigde dienen de volmacht te tekenen.

Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Op donderdag zal de vergadering om 19:30 uur starten en vrijdag om 10:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken