Skip to content

Besmet werk…

Op 9 juni hebben wij een besmet werk verklaring uitgestuurd aan KLM en transavia.com. Dit in verband met de staking van technici bij Air France (AF) die op 13 juni is gestart en voor onbepaalde tijd voortduurt. De besmet werkverklaringen lopen altijd in de pas met de CAO’s. In hoofdstuk 4 van de CAO’s van KLM en transavia.com vinden jullie de bepalingen omtrent besmet werk. In het kort komt het neer op het volgende; KLM en transavia.com vliegtuigen die wereldwijd worden afgehandeld door AF technici mogen op verzoek van KLM en transavia.com door eigen technici worden afgehandeld. In die gevallen kunnen technici worden opgestuurd. AF vliegtuigen die door KLM of transavia.com technici volgens een bestaand contract worden afgehandeld moeten gewoon worden afgehandeld. Diensten die AF technici verrichten ten behoeve van derden (niet zijnde KLM/HV) mogen niet door KLM/HV technici worden overgenomen. AF vliegtuigen of vliegtuigen van klanten van AF die bij KLM of transavia.com worden aangeboden voor onderhoud(anders dan gepland en regulier onderhoud) beschouwen wij als besmet werk. Ook extra taken (buiten contract) die ongepland worden opgevoerd tijdens contractonderhoud op Schiphol beschouwen wij als besmet werk. Wij roepen onze leden dan ook op zulk werk niet te verrichten!In geval van twijfel of als er vragen zijn, contact dan even een van onze bestuursleden.Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Back To Top
Zoeken