Skip to content

Beste NVLT leden

Gisteravond 31 Maart 2016 hebben we in badhoevedorp onze 16e jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

De opkomst was zeer groot en het was goed dat we hiervoor de grote zaal gehuurd hadden in het “dorpshuis”.

Nadat onze “roadshow” door KLM verboden was hebben wij tijdens de ochtend en de avond sessie’s ruimte kunnen maken om iedereen te informeren over onze standpunten en een tijdslijn van de dreigende boventalligheid bij KLM onder de GWK’s.

De Algemene ledenvergaderingen zijn heel goed verlopen en de aanwezige hebben Decharge verleent aan het bestuur over het afgelopen jaar.

Het gedeelte over de dreigende boventalligheid , het mobiliteits protocol 2015 en HPO werd een stuk onstuimiger.

Hier kwam duidelijk naar boven dat ieder zeer bezorgt is en teleurgesteld daar we al geruime tijd in grote onzekerheid verblijven. Dit is mede te wijten aan de gebrekkige communicatie omtrent dit onderwerp vanuit de werkgever.

Komende maandag 04 April 2016 zal de medezeggenschap geïnformeerd  gaan worden over het business plan van KLM en op 7 April staat er een overleg met KLM gepland waar de NVLT duidelijk heeft gevraagd om een delegatie waar direct concrete afspraken gemaakt kunnen worden en duidelijkheid kan worden verschaft over de positie van de m.n de GWK’s.

Deze data staan vast en het bestuur heeft ondanks alle teleurstellingen , onzekerheid en boosheid gevraagd om deze afspraken te respecteren en wij gaan ervan uit dat wij hier uit kunnen gaan komen.

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij direct weer een ledenvergadering plannen met dit als enige agendapunt.

Rene Vagevuur

Bestuur NVLT

Back To Top
Zoeken