Ga naar hoofdinhoud

Bijdrage KLM medewerkers: voor de toekomst of voor de politiek?

KLM is door de corona crisis keihard geraakt. Het bedrijf kan niet overleven zonder de leningen, die door de overheid worden gegarandeerd. Krimp en kostenbesparingen zijn noodzakelijk. Ook een bijdrage door de medewerkers is nodig om te kunnen overleven. De NVLT is die verantwoordelijkheid ook in het verleden nooit uit de weg gegaan.

Kostenbesparen vs nivelleren

Er komen alleen steeds meer vraagtekens over de werkelijke reden voor de voorwaarden van de overheid over het korten van de arbeidsvoorwaarden via de inmiddels beruchte staffel. Gaat het nu daadwerkelijk om de kostenbesparing die we samen moeten opbrengen of is er sprake van een politieke agenda? Gaat het om de sterkste schouders, die de zwaarste lasten moeten dragen of wil het Kabinet eigenlijk om politieke redenen de salarissen bij KLM onder het mom van een “loonoffer” ordinair nivelleren?

De verplichte staffel om de arbeidsvoorwaarden bij KLM te korten van 0% bij 1x modaal tot 20% vanaf 3x modaal (€109.500 per jaar) leidt ook tot het dichterbij elkaar brengen van hogere en lagere inkomens en een ongelijkheid in het loongebouw van de luchtvaarttechnici. Het lijkt er steeds meer op dat het Kabinet deze nivellering nastreeft in plaats van dat het gaat om de bijdrage, die de besparing oplevert voor de concurrentie kracht van KLM.

Banenverlies

De beïnvloedbare kosten moeten van de regering met 15% omlaag worden gebracht. Dat is volgens KLM €600 miljoen per jaar. Er vervallen 4.500 banen. Dat zou betekenen dat door het wegvallen van deze banen al ca. €500 miljoen bespaard wordt.

Andere besparingsmogelijkheden

Daarnaast zijn er ook nog andere besparingsmogelijkheden. KLM noemt zelf: “efficiënter gebouwenbeheer, brandstof, kosten van onderhoud van vliegtuigen en contracten met derden (leveranciers)”.

Zaken die al bij KLM bespaard zijn

De NVLT noemt graag ook nog een aantal zaken die al bij KLM bespaard zijn en zouden moeten worden meegerekend. Zoals de afrekening van het reorganisatieplan ”Perform 2020” en de winstdelingsregeling voor de komende 5 jaar. Dan rijst de vraag of naast de enorme bijdrage door het mega banenverlies, het inleveren van arbeidsvoorwaarden eigenlijk nog wel nodig is om die €600 miljoen te halen…

Koste wat het kost

Maar KLM geeft in de FAQ’s over de herstructurering aan: “De voorwaarden voor de procentuele vermindering van de arbeidskosten liggen echter vast als een voorwaarde op zichzelf; deze zal niet minder worden.” Als door de staffel door alle medewerkers gezamenlijk gemiddeld 10% van de loonsom a la €2,2 miljard zou worden ingeleverd, betekent dat een besparing van nog eens €220 miljoen, bovenop de €500 miljoen van de FTE reductie. Samen ruim meer dan de benodigde 15% à €600 miljoen, en dan hebben we het niet gehad over de andere besparingsmogelijkheden die KLM al had aangegeven!

Nivelleren

Dit is naar de mening van de NVLT een overduidelijke aanwijzing dat de korting op de arbeidsvoorwaarden niet gaat over een bijdrage aan de 15% kostenbesparing, maar dat het gaat om politieke dwang tot nivellering.

Geen uitstel loonsverhoging

KLM heeft ons de afgelopen week weer gevraagd om de 2,5% loonsverhoging welke in de laatste cao is afgesproken van 1 augustus uit te stellen. Het NVLT Bestuur heeft dit opnieuw overwogen en komt tot de conclusie dat nog steeds onvoldoende inzicht bestaat in de interpretatie, de juridische grondslag en de uitvoering door KLM van de overheidsvoorwaarden. Zolang deze onduidelijkheden blijven bestaan, gaat de NVLT niet akkoord met welk uitstel of inleveren dan ook.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen via info@nvlt.org

Het bestuur

Back To Top
Zoeken