Skip to content

Brief van de gezamenlijke bonden die vandaag aan de KLM directie m.b.t. cao is gestuurd.

Beste leden
Hier bijgevoegd een brief van de gezamenlijke bonden die vandaag aan de KLM directie m.b.t. cao is gestuurd. De bonden zijn het “zat” over het optreden van de KLM en zijn het er over eens dat de KLM eerst met een substantieel voorstel moet komen voordat zij beslissen om de onderhandelingen weer te gaan starten. M.a.w. de bonden bepalen of er een goede financiële basis is om de onderhandelingen weer te starten!

Quote brief:
“Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend voor een eventuele hervatting van het formele cao-overleguiterlijk 19 augustus 2019 om 17.00 uur met een concreet voorstel te komen waaruit blijkt dat u een duidelijke en substantiële beweging op de beschikbare loonruimte wilt maken. Mochten de vakbonden binnen de gestelde termijn het gevraagde voorstel niet ontvangen hebben, zullen de vakbonden zich beraden over te nemen vervolgstappen”.

Zoals je kunt lezen is er door de bonden een ultimatum aan de KLM gesteld, uiteraard hopen we dat KLM gehoor geeft aan de brief zodat er geen vervolgstappen nodig zijn om onze eisen kracht bij te zetten.

jullie horen van ons als er nieuws te melden valt en hoe we verder gaan.

Het bestuur

2019-8-14 brief gezamenlijke bonden aan KLM

Back To Top
Zoeken