Skip to content

CAO AKKOORD KLM IN ZICHT………….?

Afgelopen dinsdag hebben we een tweetal ledenbijeenkomsten gehouden in Badhoevedorp. Omdat deze bijeenkomsten ‘matig’ bezocht zijn en nog heel veel leden niet gestemd hebben, ontvangen jullie deze tussentijdse info. Hierin willen we jullie informeren over de ledenbijeenkomsten en willen we degene die nog niet gestemd hebben dringend vragen dit alsnog te doen!

Ledenbijeenkomsten
In de ledenbijeenkomsten is het ultieme bod van KLM (incl. de recente aanpassingen) besproken. Dit ultieme bod is het resultaat van maandenlange onderhandelingen.
Het cao bod bestaat uit een aantal positieve en minder positie onderdelen. Daarnaast nogmaals gebleken dat het voorstel van het vereenvoudigen van de zeggenschap over diverse verlofvormen de gemoederen flink bezig houdt.

Centrale vraag is of we – ook kijkend naar de oorspronkelijke uitgangspunten van Perform2020 – nu wel of niet akkoord gaan met het laatste bod van KLM?
Wegen alle positieve punten uit het bod (o.a. de werkgelegenheidsgarantie incl. garantie geen uitbestedingen, verbeterde winstdelingsregeling, de structurele loonsverhoging, de pensioenreparatie DBC 2016, 7 miljoen voor opleiding en ontwikkeling en de nieuwe gesubsidieerde deeltijdvarianten) voldoende op de negatieve punten (inleveren van een vakantiedag en het op termijn bevriezen/afschaffen van HV met compensatie van extra ER verhogingsfactor van 1,6 voor wisseldienstmedewerkers)?

Overleg op 30 september
Duidelijk is wel dat, of de leden nu wel of niet instemmen, we (net zoals de collega’s van VHKP en De Unie) sowieso nog een aantal zaken met KLM willen bespreken.
Zo zal de afspraak over de HV dagen pas over enkele jaren effect hebben en is het sowieso de bedoeling om voor die tijd meer/betere afspraken te maken over nieuw seniorenbeleid en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast willen we sowieso meer duidelijkheid over de vereenvoudigde zeggenschap over verlof. De zeggenschap over de al opgebouwde oude verlofrechten veranderd niet en het grootste deel van de vereenvoudiging is eigenlijk al in overeenstemming met de bestaande (cao)afspraken. Desalniettemin is er veel onvrede over alle onduidelijkheid en de beperkte mogelijkheden van opnemen van verlof. Op vrijdag 30 september wordt in een extra overleg de uitslagen van de diverse bonden met KLM besproken.
Het ‘speelveld’ en de positie van de NVLT
Leden van VHKP en De Unie zijn inmiddels akkoord gegaan. Bij CNV is de uitslag ‘to close to call’ en de leden van FNV worden nog geraadpleegd.
Bij het FNV wordt het resultaat als – enige bond – wel met een positief stemadvies voorgelegd. Het is dus te verwachten dat ook het FNV akkoord zal gaan.

De NVLT heeft het resultaat NEUTRAAL voorgelegd. Dat betekent dat we rekening moeten houden met zowel een positieve – alsook negatieve uitslag.
Indien de leden instemmen dan is het vervolg tamelijk eenvoudig.
Op 30 september staat er nog een overleg gepland en zullen we de eerder benoemde onderwerpen evengoed met KLM bespreken.
Daarbij gaan we er uiteraard vanuit dat er iets met onze opmerkingen wordt gedaan.
Gaan de leden NIET akkoord, dan komt er nog een vervolg.
We zullen dan opnieuw met jullie in overleg treden voor een nieuw mandaat (wat moet er concreet veranderen aan het laatste bod van KLM) en hoe gaan we dat bereiken?
Zoals in de vorige info al aangegeven ……… ‘Nee stemmen’ en verder ‘niets doen’ is immers geen optie.
Daarbij zullen we rekening moeten houden met onze inspanningen om alle GWK’s binnenboord te houden. Ons uitgangspunt is immers nog steeds dat we geen GWK’s in het mobiliteitscentrum willen zien……….. In hoeverre een eventueel verzet tegen dit cao resultaat (in welke vorm dan ook) dat streven kan beïnvloeden, weten we op dit moment niet.

Laat je stem horen !
Alles overziend is het dus voor de NVLT een spannende periode. Gaan we wel of niet akkoord? En in het laatste geval, wat gaan we dan doen?
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we – indien de leden niet akkoord gaan – niet steunen op breed draagvlak bij de collega bonden.
We zullen dan ‘op eigen kracht’ moeten gaan voor een beter resultaat. Het is dus van groot belang dat de uitslag van deze cao raadpleging zo representatief mogelijk is.
Op dit moment heeft ruim 80% van de leden nog NIET gestemd! Dat schiet dus niet op zo en is gezien de situatie waarin we ons bevinden erg onwenselijk.
We roepen dan ook IEDEREEN op die nog niet gestemd heeft, dit alsnog te doen!!!
Of je nu VOOR of TEGEN dit ultieme bod bent.

Stemmen kan tot en met 22 september aanstaande!
Als categorale bond is het van groot belang dat we een duidelijke en representatieve uitslag hebben. Vooral NU!
We rekenen dan ook op jullie.

Met vriendelijke groet,

Ron Scherft
Voorzitter NVLT

Hieronder de presentatie van de ledenvergaderingen.

presentatie-ledenvergadering-nvlt-d-d-13-9

nieuwsflits-16-september-16

Back To Top
Zoeken