Skip to content

Cao binnen handbereik.

De onderhandelingen voor een cao grondpersoneel zijn tot een nieuw hoogtepunt gekomen. Na bijzonder veel gesprekken over proces en het overtuigen van de noodzaak te investeren in de onderneming KLM, hebben we samen met 3 collega vakorganisaties een voorstel gedaan voor een nieuwe grond cao. Dit voorstel richt zich op het meewerken aan productiviteitsmaatregelen en verlagen van de kosten om KLM de gelegenheid te geven weer een winstgevende luchtvaartmaatschappij te worden. Met die winstgevende organisatie creëren we voor KLM-ers perspectief naar de toekomst en zekerheid van werkgelegenheid.
Onze voorstellen worden mede gedreven door de toekomstige situatie bij Vliegtuig Onderhoud (VO) maar ook door de slechte financiële situatie van KLM zelf.
Wij vinden dat KLM een kans verdiend om de moordende concurrentie het hoofd te bieden.

De KLM heeft het volgende integrale voorstel gedaan;
Voor de B1 en B2 populatie komt er een Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) die er als volgt uitziet;
Looptijd VVR gedurende de Looptijd van Perform 2020. Dus 5 jaar. De regeling wordt KLM breed ingezet waar nodig maar voor het eerst bij de Certifying Staff en Cargo plan B. Werknemers verlaten de dienst met een vaststellingsovereenkomst waardoor de kans op WW het grootst is. De vergoeding bedraagt een maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 24 maanden en een bodem van € 25.000,00. Het maandsalaris is gedefinieerd als; kale maandsalaris + gemiddelde ploegentoeslag laatste jaar x 1/12e + eindejaarsuitkering of variabel loon x 1/12e + vakantietoeslag x 1/12e + Part-66 en Part 145 x 1/12e.
Mensen die tegen hun pensioenlopen krijgen 70% suppletie over hun inkomsten derving met een maximum van de waarde van 24 maanden.
Toewijzing geschied o.b.v. afspiegeling onder uitwisselbare functies en alleen bij overcapaciteit. Verder komt er voor 65 plussers een AOW gat reparatie.
Ook is afgesproken dat bij leeftijd plus dienstjaren = normpensioenleeftijd, de IPB rechten behouden blijven.

De overige elementen zijn als volgt; Een passende loonparagraaf in de vorm van aandelen of een eenmalige uitkering welke in balans moet zijn met de geleverde productiviteit.
Het structureel maken van de al ingeleverde EVD dag plus 3 extra EVD dagen. Daar kunnen wij mee leven voor de looptijd van de cao (18 maanden) onder de voorwaarden dat we in de komende periode een goed leeftijdsfase bewust personeelsbeleid ontwikkelen met daarin een ouderen beleid (ook ten aanzien van ouderen in ploegendienst) Dat is toegezegd. Wanneer we over dit onderwerp geen bevredigend akkoord krijgen gaan wat ons betreft de dagen weer terug op de kaart. Door het inleveren van deze 4 dagen (per 1-7-2015) ontstaat extra overcapaciteit binnen VO. Wij hebben besproken met KLM dat deze overcapaciteit wordt ingezet om nachtdienstvrijstelling voor ouderen mogelijk te maken. Dat is toegezegd. Wij hadden daartoe overigens al een voorstel gedaan in onze aanbiedingsbrief.
Voor MSG kunnen wij leven met een vlakkere loonlijn. Het voorstel is om de promotiestappen met 5% van het actuele loon te maken in plaats van 5% van de 100% RSP.

Verder liggen al onze eigen voorstellen nog op tafel en zullen (aldus KLM) een adequaat plekje krijgen. Wij weten nog niet wat dat betekent.
Verder staan de afspraken uit het raamwerk nog volledig en stevig op hun plek, de belangrijkste voor ons, de werkgelegenheidsgarantie, maakt deel uit van een eventueel akkoord alsmede de andere voorwaarden uit dit raamwerk.
Vrijdag middag zullen we dit resultaat bespreken met bestuur en kaderleden. In de komende weken worden de resultaten verder uitgewerkt.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de delegatie (Joep Quik, Hans Prins en Argo Gangadin)
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken