Skip to content

CAO met zeezicht

Op 27 september hebben we in Noordwijk aan zee weer met de KLM gesproken over de CAO. Nadat het in eerdere overleg ronden duidelijk werd dat er geen gezamenlijke standpunten konden worden ingenomen over de voorstellen die KLM heeft gedaan konden de bonden donderdag toch weer in de volle breedte aan de onderhandelingstafel verschijnen.
Gezien de uiteenliggende belangen en standpunten heeft KLM ons voorgesteld eerst per CAO domein, dus in bilateraal overleg, te inventariseren welke voorstellen een opening bieden en hoe die zich over de CAO’s heen tot elkaar verhouden. Dat voorstel hebben wij geaccepteerd.
De NVLT blijft bij het principe dat de pijn “fair and balanced” verdeeld moet worden.
Op 19 oktober zullen de onderhandelingen weer in multi samenstelling worden hervat. Dat betekent dat we nog even op een akkoord moeten wachten.

Namens de delegatieleden, Joep Quik, Hans Prins en Dirk Jan van den Heuvel;

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken