Skip to content

Cao-onderhandelingen stevenen mogelijk af op aanvaring. Verschillen KLM en NVLT lijken vooralsnog onoverbrugbaar!

Gisteren, 27 juli 2023 hebben de NVLT en de bonden van alle domeinen weer cao-overleg gehad met KLM. Dit multi-overleg was gericht op de looptijd en de loonsverhoging voor alle KLM’ers. De specifieke grondpunten, zoals de inzet van ons speerpunt op een eigen loongebouw voor technici, zouden bilateraal worden besproken. KLM heeft nu echter de zaken alsnog gemixt, waarbij er voor het gronddomein ook nog een aantal verslechteringsvoorstellen zijn neergelegd.

Loonbod KLM véél te laag
De gemeenschappelijke inzet op loon en looptijd van de gezamenlijke bonden was een cao voor 22 maanden met 12% loonsverhoging in 2023 en voor 2024 Automatische Prijs Compensatie (APC) + 0,5%. Het tegenvoorstel van KLM, zoals dat nu op tafel ligt is totaal 7,5% loonsverhoging in een cao voor 2 jaar (24 maanden), dit is omgerekend 3,75% per jaar. Dit is ver onder de landelijke cao tendens en ook ver onder de inflatie. Wat de NVLT en ook de collega grondbonden betreft is dit loonbod véél te laag.

Geen vervolg multi-overleg
Vervolgens is in het overleg gebleken dat alle bonden samen jammer genoeg geen gezamenlijk tegenbod konden geven. De verschillen tussen de bonden over hoe verder te gaan met de multi onderhandelingen wijken hiervoor te veel van elkaar af.

Het loon en de looptijd zullen nu per domein moeten worden uit onderhandeld. Uiteraard zullen we daarbij de balans van de uitkomsten tussen de domeinen niet uit het oog verliezen.

Géén toezegging eigen loongebouw
De NVLT blijft primair inzetten op een eigen loongebouw voor luchtvaarttechnici, als de belangrijkste structurele maatregel om het behoud en de werving van technici te kunnen verbeteren. Vanuit KLM blijft het hierover tot nu toe bij veel woorden en wollige teksten, maar nog steeds zonder enige toezegging. Wij vinden dat zeer teleurstellend als het gaat om het respect en de waardering van luchtvaarttechnici. Maar zeker ook omdat hiermee de schaarste aan technici en de gevolgen daarvan voor bezetting en werkdruk niet serieus worden genomen. Naar onze mening is dit onacceptabel! De schaarste in de toekomst wordt alleen nog maar groter, met alle negatieve gevolgen voor de vluchtuitvoering van KLM en daarmee ook voor passagiers en externe klanten.

Zorgen bij kaderleden
Na zes taaie onderhandelingsdagen zijn acceptabele afspraken nog ver weg. Uit gesprekken met de NVLT-kaderleden komt naar voren dat de huidige voorstellen van KLM, vooral ook ten aanzien van het eigen loongebouw, volstrekt onvoldoende zijn om tot een akkoord te komen. Als er geen concrete vooruitgang wordt geboekt, stellen zij dat dit tot grote ontevredenheid en onrust binnen Engineering & Maintenance zal leiden.

Laatste kans
Op 14 en 16 augustus staan de volgende bilaterale grond-overleggen gepland. Wat de NVLT betreft is dit de laatste kans om in goed overleg tot een nieuwe cao te komen. KLM zal hierbij dan ook forse stappen moeten zetten en tegemoet moeten komen aan onze inzet voor een eigen loongebouw voor technici.

Mochten deze overleggen niet tot een acceptabel akkoord leiden, dan hebben de kaderleden aangegeven dat zij de leden zullen oproepen na te denken over vervolg acties, om onze voorstellen kracht bij te zetten.

Wordt vervolgd…

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! 
Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken