Skip to content

cao onderhandelingen transavia in de “holding”

Op 12 december hebben de grondbonden weer overleg gevoerd met transavia om tot een nieuw Cao te komen. In dat overleg hebben we jullie stem zoals uitgebracht op de speciale ledenvergadering van 9 december aan transavia meegegeven.
We hebben duidelijk laten weten dat er door onze achterban geen mandaat is gegeven op de voorstellen als vermeld in de brief welke iedere medewerker vallend onder de grond Cao thuis heeft ontvangen van CEO Mattijs ten Brink. Oftewel, de wensen van transavia voor het afbouwen van de ADV dagen, verlagen van de eindejaaruitkering en aanpassen van het loongebouw is op dit moment onbespreekbaar. Zoals op de ledenvergadering besproken zullen we eerst de onderhandelingen afwachten van onze best betaalde medewerkers bij transavia én kijken we even hoe moeder KLM vaart met haar Cao onderhandelingen welke deze week van start zijn gegaan.
Pas als we daar een goed beeld en gevoel bij hebben gaan we weer met transavia verder praten. We hebben wel vast ruimte in onze agenda’s vrij gehouden om op 10 februari 2015 en 3 maart 2015 weer met transavia te gaan praten mits er duidelijkheid is over hetgeen hierboven beschreven.

We hebben transavia mee gegeven dat het voor ons een groot probleem blijft om aan haar personeel een loon offer te vragen terwijl men aan de andere kant veel geld uitgeeft aan zichtbare materiële zaken.
Kortom we houden wat we nu hebben in het huidige Cao en we gaan pas weer onderhandelen als er meer duidelijkheid is over de onderhandelingen op de andere Cao tafels.
Zoals jullie op transnet hebben kunnen lezen hebben we wel een principe akkoord ondertekend voor het pensioen in het jaar 2015. Dit is een verlenging van het akkoord als uitgevoerd in 2014. In 2015 gaan we opzoek naar een oplossing voor de langere termijn en hier worden jullie van op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,
Onderhandelingsdelegatie NVLT
Huug Brinkers, Peter de Moor & Erik Kramer

Back To Top
Zoeken