Skip to content

Cao-overleg bij KLM door bonden gestopt.

Beste NVLT-leden bij KLM,

Donderdagmiddag rond 15u hebben alle bonden die bij KLM betrokken zijn van zowel Grond, Cabine alsook Cockpit het cao-overleg met KLM gestopt. Een pijnlijk besluit, maar na 7 onderhandelingsrondes is er geen vertrouwen meer dan we op korte termijn tot een akkoord kunnen komen.

Waar ging het mis…..
Afgelopen weken is geprobeerd om zowel op inhoudelijke voorstellen, alsook op het onderwerp loon tot overeenstemming te komen. Al vrij snel bleek dat de wensen van de bonden en KLM erg ver uit elkaar lagen. Oorzaak daarvan is dat vakbonden vinden dat op basis van de resultaten van KLM het (weer) tijd is dat medewerkers daarvan mee profiteren. KLM daarentegen vindt dat de winstdelingsregeling voldoende compensatie biedt voor de economische voorspoed en wil het winstniveau op peil houden om te kunnen blijven investeren. Daarvoor zien zij een gematigde loonkostenontwikkeling als onontkoombaar.

Wat biedt KLM?
Voor wat de loonparagraaf lijkt KLM niet verder te willen gaan dan – afhankelijk van de looptijd – zo’n 1,35-1,7% structurele loonsverhoging. Daarnaast biedt men een eenmalige uitkering van zo’n 600 netto.
Daarnaast wil men o.a. bijlage 15 schrappen (ontslagvergoeding), daggeld schrappen, en voor de KV dagen een aanzegtermijn van 24 uur i.p.v. 14 dagen introduceren.

Men is bereid de 80-90-100% regeling (3 jaar voorafgaand aan pensioen) structureel te maken onder de voorwaarde van het inleveren van 7 MV-dagen, de Part66 betaling te indexeren en verdere afspraken te maken over nachtdienstontheffing voor oudere medewerkers

Om alle inhoudelijke voorstellen kostenneutraal te maken moeten medewerkers dan wel een EVD-dag inleveren.

Wat vindt de NVLT?
Wij zijn van mening dat het laatste bod van KLM volstrekt onvoldoende is. Het loonbod is ver beneden marktconform en staat niet in verhouding tot de prima resultaten. Ook op de overige NVLT-voorstellen lijkt KLM niet serieus in te willen gaan. Zo is er geen ruimte voor een licence pay voor monteurs en overige verbeteringen/aanvullingen van vergoedingen voor monteurs en certifying staff zoals in onze voorstel brief beschreven. Ook het schrappen van bijlage 15, schrappen daggeld, aanzegtermijn kV dag en inleveren van een EVD dag is voor ons op dit moment niet bespreekbaar.

Samengevat is de NVLT van mening dat met het laatste bod KLM in algemene zin niet bereid lijkt echt te investeren in haar medewerkers en daarbij geen oog heeft voor de bijzondere positie van het technisch personeel. De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar en het zou KLM sieren als men iets beter haar best deed (net zoals nu wel bij een aantal dochterbedrijven gebeurd) het technisch personeel aan KLM te binden.

Hoe verder?
Afgelopen weken is gebleken dat KLM niet of nauwelijks wenst te onderhandelen. Men houdt halsstarrig vast aan de gekozen koers van een gematigde loonkostenontwikkeling. Daarom hebben alle bonden het overleg voorlopig beëindigd en gaan zich beraden in eigen gelederen.

Komende weken gaan we ook binnen NVLT de balans verder opmaken. In eerste instantie binnen de AVC en het kader. Uiteraard hopen we dat KLM inziet dat we op deze manier niet tot een akkoord kunnen komen. De NVLT is en blijft bereid het overleg te hervatten, maar dat heeft alleen zin als KLM bereid is tot een betere ‘deal’ te komen………….

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers (adviseur/onderhandelaar NVLT)
Henk Donker, Dirk-Jan van den Heuvel en Theo de werk (delegatieleden)

Back To Top
Zoeken