Skip to content

Cao overleg transavia.com nog niet van start!

Beste NVLT-leden,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is de Cao 2010-2011 op 30 april jongstleden geëxpireerd. Op dit moment zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao nog niet gestart en wel om de volgende redenen.

Op 18 april jongstleden heeft er een soort voorbereidend overleg plaatsgevonden tussen vakbonden en Transavia. Dit overleg was bedoeld om afspraken te maken over de procedurele kant van de komende Cao onderhandelingen.

Zo was de vraag of er een multi-overleg moest komen of een overleg per Cao.

Ook moesten we afspraken maken over de relatie tussen de diverse productiviteit overleggen en de Cao onderhandelingen. Immers, in de diverse productiviteits overleggen zouden ook Cao onderwerpen aan de orde kunnen komen.

Het overleg op de 18e april leidde niet direct tot een uitkomst. Vrij snel daarna heeft Transavia ons verzocht om, in afwachting van de uitkomsten van de productiviteits overleggen, de Cao ongewijzigd te verlengen.

Inmiddels hebben alle vakbonden – en ook de NVLT – dit voorstel van de hand gewezen. Wij zijn van mening dat er best te praten valt over een Cao met een wat kortere looptijd, maar dat van het ongewijzigd verlengen geen sprake kan zijn.

In reactie op de afwijzingen heeft Transavia inmiddels een aantal datavoorstellen gedaan om verder te praten.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici

Huug Brinkers (adviseur)

Peter de Moor (bestuurslid)

 

Back To Top
Zoeken