skip to Main Content

Toelichting bij salarisstrook november 2018 grondpersoneel KLM

Beste Leden, Hieronder de uitleg van KLM t.a.v. salarisstrook november 2018 ook te vinden op:  https://myklm.klm.com/documents/28891/504857/Toelichting+bij+salarisstrook+november+2018+grondpersoneel+update+2018-11-23+%28002%29.pdf/4296f4af-a342-635f-596c-b05a57c1863e Toelichting bij salarisstrook november 2018 grondpersoneel KLM Per 1 november 2018 zijn de salarissen van het grondpersoneel met 1,5 % verhoogd en wordt de vrijval…

Lees Meer

Salarisverhoging KLM-Grondpersoneel

Beste leden, Velen van u zijn naar ons toegekomen met vragen m.b.t. de salarisverhoging van 1.5 %. U bent niet de enige heel de grond populatie zit met deze zelfde vragen. Wij hebben inmiddels KLM verzocht om zo snel mogelijk…

Lees Meer

Uitslag ledenraadpleging klm cao 2018-2019

Beste leden,   Het bestuur van de NVLT is verheugd dat de leden voor het onderhandelingsresultaat voor de grond CAO hebben gestemd. Hiermee hebben de Luchtvaarttechnici aangetoond dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen om KLM maar o.i. ook Air France-KLM…

Lees Meer

Uitnodiging ledenraadpleging klm cao 9 okt

Beste NVLT leden,   Op 27 september jongstleden hebben de onderhandelingsdelegaties van de NVLT en de overige grondbonden – na 12 onderhandelingen - een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM voor de nieuwe cao. Bijgaand treffen jullie de afspraken aan.…

Lees Meer

klm protocol grond cao 2018-2019

Beste leden, Hieronder vindt u de protocol tekst klm grond cao 2018-2019. Op 9 oktober zal er een ledenraadpleging plaatsvinden waar wij de resultaten aan u zullen voorleggen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u zo snel mogelijk.   Namens het bestuur,…

Lees Meer

Onderhandelingsresultaat klm cao

Beste leden,   Vandaag op 27 sept heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVLT een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. Wij willen op 9 oktober een ledenvergadering houden waar jullie over het resultaat kunnen stemmen. Binnenkort krijgt u van ons de…

Lees Meer

update KLM cao onderhandling 19 september 2018

Beste leden, Hierbij wil ik u meenemen in de voortgang van het cao-proces. Woensdag heeft alweer de 11e cao-onderhandeling dag plaatsgevonden, door verschillende agenda’s van betrokken partijen zijn wij niet instaat geweest om tot een onderhandelingsresultaat te komen. We hebben…

Lees Meer
Back To Top