skip to Main Content

NIEUWSBRIEF JUNI 2013

Roosterpilot KLM ten einde Tijdens eerdere cao onderhandelingen hebben we met KLM afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is om tot een andere manier van roosteren te komen. Deze afspraak heeft geleid tot een lang proces waarin uiteindelijk afspraken…

Lees meer

NIEUWSBRIEF APRIL 2013

Martinair, erkenning of geen erkenning? Op 28 april 2013 heeft een NVLT delegatie opnieuw over erkenning gesproken met Martinair. Op 19 november 2012 hebben wij, na twee eerdere afwijzingen, voor de derde keer erkenning aangevraagd als cao partij bij Martinair. De organisatorische…

Lees meer

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

Cao KLM rond. Vlak voor de kerst van 2012 hebben de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. De onderhandelingen voor de cao 2011 – 2014 begonnen in september 2011 en werden opgeschort in oktober 2011. Gezien de verslechterende prestaties van KLM…

Lees meer

KLM CAO 2011 – 2014

In de vroege ochtend van 1 december hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor de KLM grond cao. Als zodanig betekent dit niet dat het proces, dat in september 2011 startte, nu tot een einde is gekomen. Hoewel de grondbonden en…

Lees meer

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2012

Van het bestuur. Onlangs hebben we besloten de manier waarop wij de leden van informatie voorzien te veranderen. Door de werkdruk van het bestuur en onvoldoende aanlevering van kopij voor het magazine werd het steeds moeilijker om het magazine op…

Lees meer

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

Uitkomsten Algemene Ledenvergaderingen Op 14 en 21 maart 2012 heeft het bestuur een aantal wijzigingsbesluiten aan de leden voorgelegd. Op de onderwerpen statutenwijziging, Wijziging huishoudelijk reglement, contributie en voortzetting aansluiting UOV, is door de algemene ledenvergadering positief gereageerd en daarmee…

Lees meer

KLM CAO 2011

Voorstellen voor de KLM Grond CAO 2011 Op 30 september 2011 starten de CAO onderhandelingen voor de grond CAO van KLM. Die onderhandelingen zullen wat de NVLT betreft een uitkomst moeten hebben die de problemen die de KLM met haar…

Lees meer

Juridische Zaken

NVLT start CAO art. 3.4 Geschillen procedure tegen KLM. Woensdag 11 september komen op verzoek van de NVLT, alle 8 vakbonden en de KLM samen inzake het toepassen van CAO artikel 12.1 Disciplinaire maatregelen n.a.v. de collectieve wilde staking van…

Lees meer

KLM BEWEEGT NIET !!!!

Na 9 uur van overleg op donderdag j.l. hebben de gezamenlijke bonden het overleg wederom opgeschort. Het laatste bod van de KLM in dit overleg bedroeg 4% license-fee hetgeen niet in de buurt komt van het gevraagde percentage. Ook is…

Lees meer
Back To Top
Zoeken