skip to Main Content

NVLT in gesprek met KLM OR

De NVLT heeft als 'medeondertekenaar' van het vigerende CAO een verschil van mening met minstens een van de andere partijen (KLM) omtrent de toepassing van CAO Hoofdstuk XII Art.12.1 Disciplinaire maatregelen. In het kader van de WOR dient de OR…

Lees meer

KLM schadeclaim

Tijdens het overleg tussen de KLM en de Bonden op 2 augustus j.l., heeft de NVLT er de KLM op geattendeerd dat de schadeclaim, mogelijk zou kunnen leiden tot een claim tegen de KLM. De KLM heeft met een specifieke…

Lees meer

KLM wenst invoering variabele beloning

Tijdens de diverse formele en informele gespreksrondes van de afgelopen maanden, heeft de KLM haar plannen voor de invoering van de z.g. TCP methode (Performance Management) kenbaar gemaakt. De NVLT heeft zich op het standpunt gesteld, dat alle voorstellen van…

Lees meer

Overleg met KLM opgeschort

Na langdurige onderhandelingen hebben de gezamenlijke bonden besloten het overleg met de KLM, betreffende de arbeidsvoorwaardelijke positie van de KLM technici, opgeschort. Vannacht om 02:30 uur zijn de onderhandelingen onderbroken op initiatief van de Bonden, nadat de KLM na 16…

Lees meer

Wilde staking KLM technici

Een jaar nadat de KLM aan de werknemersorganisaties toegezegd heeft de beloning van haar Certifying Staff internationaal te vergelijken is zij nog steeds niet met een oplossing voor het conflict met haar technici gekomen. Vorig jaar, 28 juli 2001, heeft…

Lees meer

Pensioenen

Beste leden, Vrijdag 5 juli jl. hebben de bonden een principe-overeenkomst bereikt omtrent het KLM- pensioen. Naar aanleiding van aanwijzingen van de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) betreffende bepalingen in het KLM pensioenreglement inzake vervroegde pensionering en de daaraan gekoppelde overbruggingstoeslagen,…

Lees meer
Back To Top
Zoeken