Skip to content

Overleg met KLM opgeschort

Na langdurige onderhandelingen hebben de gezamenlijke bonden besloten het overleg met de KLM, betreffende de arbeidsvoorwaardelijke positie van de KLM technici, opgeschort. Vannacht om 02:30 uur zijn de onderhandelingen onderbroken op initiatief van de Bonden, nadat de KLM na 16…

Lees meer

Wilde staking KLM technici

Een jaar nadat de KLM aan de werknemersorganisaties toegezegd heeft de beloning van haar Certifying Staff internationaal te vergelijken is zij nog steeds niet met een oplossing voor het conflict met haar technici gekomen. Vorig jaar, 28 juli 2001, heeft…

Lees meer

Pensioenen

Beste leden, Vrijdag 5 juli jl. hebben de bonden een principe-overeenkomst bereikt omtrent het KLM- pensioen. Naar aanleiding van aanwijzingen van de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) betreffende bepalingen in het KLM pensioenreglement inzake vervroegde pensionering en de daaraan gekoppelde overbruggingstoeslagen,…

Lees meer

Nieuwsbrief Jaargang 1 | nummer 6

KLM-CAO Het bereikte onderhandelingsresultaat tussen vakbonden en KLM heeft nogal wat losgemaakt onder de NVLT leden. Erg veel NVLT leden zijn ook lid van de Unie, wat te merken was op twee drukbezochte Unie ledenvergaderingen. Het aantal van 350 aanwezigen werd echter niet gehaald, zodat er…

Lees meer

Nieuwsbrief Jaargang 1 | nummer 5

Verslag A.L.V. 20 September jl. Tijdens twee redelijk druk bezochte sessies vond de eerste Algemene Leden Vergadering van de NVLT plaats in het Dorpshuis van Badhoevedorp. Voorzitter Ronald van der Hout legde hier verantwoording af over de gang van zaken tijdens de afgelopen drie maanden. Naast…

Lees meer

Nieuwsbrief Jaargang 1 | nummer 4

Onderzoekscommissie. Onder leiding van de heer Droste is bij de KLM een onafhankelijk onderzoek gaande naar eventuele misstanden binnen vliegtuigonderhoud. Het resultaat van dit onderzoek wordt eind augustus verwacht. Inmiddels zijn vele collega’s bij de onderzoeks commissie verschenen. De NVLT houdt zich aan de “radiostilte” tot…

Lees meer
Back To Top
Zoeken