Skip to content

CHC – erkenning in zicht

Nadat een vertegenwoordiging van onze NVLT op 9 maart een verkennend gesprek heeft gevoerd met het management van CHC vestiging Den Helder, zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat er geen bezwaren bestaan tegen de erkenning van de NVLT als cao partij.
Beiden partijen gaan zich inspannen om de erkenning nog voor de Algemene Ledenvergadering van 13 april af te ronden.
Op dit moment is de situatie zo dat onze leden via een geassocieerd lidmaatschap bij vakbond De Unie vertegenwoordigt worden. Dit uiteraard netjes vastgelegd in een contract tussen De Unie en de NVLT.
Nadat de erkenning een feit is zullen onze leden onder eigen vlag vertegenwoordigt worden.

Hiermee komt een einde aan een lange periode van indirecte vertegenwoordiging. Nadat wij in 2010 een rechtszaak hadden gewonnen waarin de NVLT erkent moest worden als cao partij ging CHC in hoger beroep. Dat hoger beroep hebben wij toen verloren op het moment dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij CHC zouden starten. Snel schakelen met onze Unie collega’s leiden er toen toe dat De Unie de meeste van onze voorstellen heeft meegenomen in die onderhandelingen en ook een mooi resultaat behaalden.

Het is al weer een aantal jaren dat de belangenbehartiger van De Unie onder beider vlaggen de belangen van de Unie én NVLT leden behartigt. Een belangenbehartiger die ook de belangen van NVLT leden bij Martinair RJC, Transavia en KLM op bekwame wijze behartigt.

Het bestuur van de NVLT is dan ook bijzonder verheugd met dit resultaat.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft
Voorzitter.

Back To Top
Zoeken