Skip to content

Wat is Chroom-6?

Chroom is een metaal en komt voor als chroom-0 (bv op keukenkranen), chroom-3 (lichaamseigen stof) en chroom-6. Chroom-6 komt niet als een pure stof voor, maar alleen in verbinding met andere stoffen.

Waar zit Chroom-6 in?

Het wordt vooral vanwege de kleurvastheid en corossiewerende eigenschappen gebruikt als verflaag op metalen, maar komt ook voor in de hout-, beton-, en leer industrie. In de luchtvaart zien we het vooral als verflaag/grondverf en als sealant. Voor een precieze lijst kunt u bij uw werkgever terecht.

Hoe komt Chroom-6 in het lichaam?

 • Door inademen.
 • Door inslikken.
 • Via de huid.

Wat gebeurt er met Chroom-6 in het lichaam?

Chroom-6 wordt in het lichaam omgezet in Chroom-3 en verlaat via de urine uiteindelijk het lichaam. Als de omzetting van Chroom-6 in Chroom-3 binnen een cel gebeurt, kan er gezondheidsschade optreden.

Bij welke werkzaamheden kan blootstelling optreden?

 • Bij verven met chroom-6 houdende verf.
 • Bij verspanende werkzaamheden zoals schaven, schuren, boren en slijpen.
 • Bij lassen.

Welke klachten worden er in verband gebracht met Chroom-6 blootstelling?

 • Neus bloedingen en neus tussenschot perforatie.
 • Neus- en neusbijholte kanker.
 • Longkanker.
 • Chronische longziekten, astma en rhinitis.
 • Exceem.
 • Mogelijk maagkanker.

Waar kan ik terecht met klachten?

Met klachten dient u zich te melden bij de bedrijfsarts.

Waar kan de gepensioneerde college zich melden bji klachten?

De gepensioneerde college kan zich melden bij de HR afdeling van zijn voormalige werkgever.

Back To Top
Zoeken