Skip to content

Crisis maatregelen voor Transavia personeel

Alle bonden zijn na een intensieve vergadering tot een multi-akkoord gekomen met Transavia.  Dit akkoord is goed nieuws voor zowel cabine, vliegers en grond personeel van Transavia.

Het akkoord gaat er in hoofdlijnen als volgt uitzien:

 • De betaling van de winstdeling wordt uitgesteld van april naar oktober 2020.
 • Transavia gaat via de ‘tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ bij de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
  Deze noodmaatregel geldt voor drie maanden en kan éénmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Dit heeft geen invloed op de duur van het recht op WW.
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
 • Iedereen in vaste dienst ontvangt het volledige salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioen.
 • Voor werknemers met een tijdelijk contract en inhuur gaan we op basis van de intentie van de noodmaatregel in gesprek met Transavia over wat de noodmaatregel voor hen betekent.
 • Gedurende de periode van salaristegemoetkoming kan/zal Transavia geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen.
 • Voor alle domeinen worden, in deze periode waarin zeer weinig wordt gevlogen, tijdelijke afspraken gemaakt over flexibiliteit voor de periode dat de regeling van kracht is.
 • Voor alle domeinen worden nog tijdelijke afspraken over verlofdagen gemaakt voor de periode dat de regeling van kracht is.


Het bestuur van de NVLT staat achter dit akkoord. De afspraken zijn volledig in lijn met de afspraken zoals gemaakt bij KLM. Daarom leggen we het resultaat ook POSITIEF voor aan haar leden bij Transavia.

Naast deze maatregelen is Transavia ook genoodzaakt om sterkt te bezuinigen met als doel haar cash-out sterkt te beperken. Het bovenstaande akkoord is een van de stappen welke Transavia neemt om deze crisis door te komen. Bij vragen neem dan gerust contact op met transavia@nvlt.org of p.demoor@nvlt.org

Back To Top
Zoeken