Skip to content

De NVLT steunt het initiatief internationale ‘Europeans for fair competition’.

Afgelopen vrijdag was de eerste aftrap van het initiatief ‘Europeans for fair competitian’ op Roissy bij de luchthaven Charles de Gaulle Parijs. De bijeenkomst waar een groot scala van Franse en Nederlandse luchtvaart gerelateerde bonden en enkele luchtvaartmaatschappijen aanwezig waren werd door de Franse vliegers bond SNPL georganiseerd. De vergadering werd door in de luchtvaart bekende voormalige vlieger en President van de ‘Air Line Pilots Association International (ALPA), ‘Lee Moak’ voorgezeten. Lee heeft met zijn presentaties de aanwezigen goed kunnen uitleggen dat het essentieel is voor behoud van werkgelegenheid dat men in Europa de strijd aangaat tegen de ‘oneerlijke concurrentie’ van uit de golfstaten, het initiatief ‘Europeans for fair competitian’ moet daarbij gaan helpen. Volgens Lee is de bedreiging door de maatschappijen uit de golfstaten die door deze landen op grote schaal worden gesubsidieerd zorgwekkend. Het bestaan van de grote luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa, KLM en Air France, en de posities van de overstap luchthavens de zgn. HUB’s staan ter discussie. De feiten omtrent de subsidies zijn te vinden op de website van de ‘Europeans for fair competitian’. Het is de bedoeling dat ‘Europeans for fair competitian’ een brede steun gaat krijgen om haar zorg aan Europese commissie over te kunnen brengen. Men vind dat de Europese regelgeving een zgn. ’level playing field’ moet gaan creëren zodat de Europese luchtvaart maatschappijen bestaansrecht behouden en dat de HUB’S in Europa blijven bestaan en niet naar het midden oosten gaan verhuizen. De vandaag en morgen gehouden ‘Aviation summit’ op Schiphol waar de internationale top van luchtvaartmaatschappijen en ministers bij elkaar komt  is een uitgelezen gelegenheid om deze zorg over de ‘oneerlijke concurrentie’ en de daarbij behorende werkgelegenheid geadresseerd te krijgen. De NVLT roept dan ook een ieder op om zijn steun te betuigen op de website van de ‘Europeans for fair competition’

http://e4fc.eu

Europeans

Back To Top
Zoeken