Skip to content

Detacheringsafspraken KLM rond

Naar aanleiding van de aanstaande sluiting van de C lijn in hangaar 10 op Schiphol Oost heeft de NVLT met KLM gesproken over de condities waaronder een deel van de ontstane overcapaciteit gedetacheerd kan worden.
Op 1 oktober heeft de NVLT een akkoord bereikt over de condities waaronder KLM personeel gedetacheerd mag worden bij de technische dienst van Martinair.
De detachering zal uitsluitend op vrijwillige basis plaatsvinden en minimaal 3 jaar duren. In principe gaat het hier om een 40 urige werkweek.
De overeenkomst heeft bepalingen over inkomen en verlof in zich. Voor de certifying Staff is afgesproken dat zij alleen als Certifying Staff zal worden ingezet.
Op dit moment worden de betrokken medewerkers geïnformeerd door hun bedrijfsleiding. In persoonlijke gesprekken zullen de overeengekomen condities worden doorgenomen op basis waarvan een beslissing kan worden genomen vrijwillig gedetacheerd te worden.

Alle gedeacheerden blijven onder hun oude afdeling vallen. Mochten er zich in de toekomst problemen voordoen, dan kan contact gezocht worden met vertegenwoordigers van Groepscommissie 29 of met vertegenwoordigers van de NVLT.
Wij wensen een ieder die gehoor geeft aan de vraag zich vrijwillig te laten detacheren veel succes.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken