Skip to content

De Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT)

is een vakvereniging voor vliegtuigtechnici die actief werkzaam zijn in de luchtvaart. Leden zijn Certifying Staff (CS) in bezit van een EASA Part-66 Aircraft Maintenance License (AML) in de categorie A, B1, B2 en/of C maar ook beroepscategorieën zonder EASA Part-66 AML welke direct aan de CS gelieerd zijn.

Doelstelling Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici:

De NVLT behartigt de collectieve en individuele belangen van Certifying Staff  en andere direct gelieerde beroepsgroepen die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde luchtvaart-en onderhoudsbedrijven.

De NVLT behartigt de collectieve belangen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, Arbo en techniek en ook de individuele belangen voor zover die in de werkrelatie vallen.

Daarnaast beoogt de NVLT verdere bewustwording van verantwoordelijkheden en professionalisering van de beroepsgroep door informatievoorziening om daarmee een bijdrage te leveren aan verhoging van de vliegveiligheid en verbetering van de positie van de Certifying Staff en direct daaraan gelieerde beroepsgroepen.

Download de statuten en het huishoudelijke reglement
Back To Top
Zoeken