Skip to content

Duivels dilemma

Drie maanden zijn de onderhandelingen met de KLM over de nieuwe cao nu al onderweg. Het resultaat daarvan is een Vrijwillige Vertrek Regeling die er mede voor moet zorgen dat het B1 en B2 bestand in de komende 5 jaar met 1/3e wordt ingekrompen.
Een ander groot onderwerp is het structureel inleveren van de 4 EVD (ATV) dagen om daarmee de productiviteit van de werknemers te verhogen. We moeten immers meer werk gaan doen met hetzelfde aantal medewerkers.
Helaas zien we dat het werk aanbod in ons domein (vliegtuigonderhoud) in de komende jaren gaat afnemen. De MD11 is (helaas) verdwenen uit de KLM vloot. De Martinair MD11’en verdwijnen in het komende jaar ook. Ook de B747-400 wordt in de komende 4 jaar uit gefaseerd en vervangen door de B777 en B787 die minder onderhoud nodig hebben en daardoor dus minder technici.
Het verhogen van de productiviteit binnen VO leidt dus alleen maar tot meer overcapaciteit en is o.i. dus ongewenst. Of kunnen we hier nog een voordeel uitslepen? Het is bijna niet voor te stellen maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Als KLM hier in mee wil gaan willen wij de (tijdelijke) ophoging van capaciteit aanwenden om nachtdienstcapaciteit te organiseren zodat oudere medewerkers geheel of gedeeltelijk uit de nachtdienst kunnen. De regeling 55+ zit nu helemaal op slot door capaciteitstekort.
In onderhandelingen zijn wij zover dat we 4 dagen gedurende de looptijd van de cao willen inleveren onder de voorwaarde dat in deze cao termijn overeenstemming komt over roosters, HV dagen, levensfasebewust personeelsbeleid en daarin, ouderenbeleid.
Als we daar geen overeenstemming op kunnen bereiken zullen de EVD dagen weer in eren hersteld moeten worden! De uitruil bestaat uit een afspraak dat er gedurende de looptijd en gedurende de Perform 2020 periode geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat zolang de tools zoals de VVR en mobiliteit effectief zijn.

Morgen komen de bonden weer in overleg bijeen. Het overleg zal niet in multi verband plaatsvinden zodat we geen akkoord kunnen bereiken. Afspraak is immers dat alle domeinen (cabine, grond en cockpit) hun aandeel leveren en gelijktijdig aan de eindstreep van het overleg komen.

Wat ons betreft moeten we tot een akkoord komen. De toekomst van KLM en daarmee onze werkgelegenheid staan op het spel. We kunnen niet voorspellen hoe de wereld er over 5 jaar uitziet maar het kan niet zo zijn dat we ons moeten afvragen of we wel de juiste keuzes gemaakt hebben. We zullen gezamenlijk de strijd aan moeten gaan met de concurrerende boze buitenwereld.

Opgeven is geen optie!

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken