Skip to content

Eigen loongebouw technici in zicht

Vervolg cao overleg onduidelijk…

Na het laatste cao overleg grond met KLM, waren wij niet positief gestemd over de ontwikkelingen. Op 14 en 16 augustus hebben we opnieuw met elkaar gesproken. KLM heeft hierbij op de inhoud alsnog de nodige bewegingen gemaakt. Met voor ons als belangrijkste punt dat KLM bereid is om te komen tot het invoeren van T-OSG salarisschalen voor technici. Maar hoe dit moet gebeuren, wanneer en vooral ook welke functies er in deze schalen terecht moeten komen moet nader onderzocht worden.

De inzet van de NVLT voor een eigen loongebouw voor luchtvaarttechnici wordt gesteund door collega bonden De Unie en de VKP. De FNV heeft gisteren laten weten dat zij een loongebouw voor technici juist géén goed idee vinden.

Aanknopingspunten
Ook rond allerlei andere voorstellen zijn stapjes vooruit gedaan door KLM. Alleen als het gaat om de loonsverhogingen, zit er echter nog steeds niet veel schot in. Op andere punten, zoals de ‘approval license’ voor authorised mechanics moeten we KLM nog overtuigen. De onderhandelingsdelegatie meent echter wel dat er voldoende aanleiding is om verder te praten en te zien of we nader tot elkaar kunnen komen. Een overzicht van de belangrijkste punten, lees je in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Overleg afgebroken
Collega bond FNV ziet dit helaas anders en meent dat het nodig is om het cao overleg nu al af te breken. Zij zullen de leden gaan vragen om op andere manieren, zoals met acties, de druk richting KLM op te voeren. Het NVLT bestuur vindt dit onverstandig, zeker omdat wat ons betreft we niet uitgesproken zijn met KLM.

In de FNV nieuwsbrief wordt gesteld, dat de NVLT, De Unie en de VKP gisteren “de tafel hadden verlaten” en dat zij daarná nog hebben getracht het loonbod te verbeteren. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Het overleg is gisteravond beëindigd en na dat moment heeft FNV in een informeel vervolg aan KLM laten weten “uit onderhandeld” te zijn en acties te gaan voeren.

Overigens is over het eerste loonbod van de gezamenlijke bonden in de vele overleggen helemaal niet onderhandeld. Ook gisteren is door FNV het eerste bod weer herhaald, zei het in andere vorm van verdeling. Wat de NVLT betreft moet steeds worden gekeken naar het totaal pakket en moet je ook over de loonsverhogingen bereid zijn te onderhandelen.

We hebben respect voor de keuzes van de FNV, maar vinden acties voeren op dit moment te vroeg.

Vervolg onduidelijk
Door de actie agenda van het FNV is een gezamenlijk overleg voor de grond cao dus niet mogelijk. Wel zullen we uiteraard de lijnen met KLM, en alle collega bonden open houden om de ontwikkelingen te bekijken en ook jullie op te informeren.

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! 
Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.

Overzicht tussenstand belangrijkste cao voorstellen
Deze voorstellen kunnen nog wijzigen, als het cao overleg weer wordt hervat. Op verschillende punten heeft de NVLT uiteraard ook nog zaken die wij anders willen zien.

 • aparte loonschalen voor technici (OSG-T) introduceren (onderzoeken hoe/ wie/ wanneer);
 • de TTEAV van technici te verlengen en niet meer te verrekenen met de arbeidsmarkttoeslag (AMT));
 • KV-ouderendagen om te zetten naar MV;
 • compensatie extra werken voor de looptijd van de CAO verlengen;
 • naast de RVU-regeling, de 80/90/100 regeling (gesubsidieerde deeltijd) opnieuw aan te bieden. Voor zware beroepen kunnen deze worden gecombineerd;
 • DI-budget maandelijks kunnen laten uitbetalen en ook sportabonnement te betalen uit budget;
 • werken na AOW-leeftijd mogelijk maken met tijdelijke KLM contracten;
 • Skypriority en wifi aan boord voor dienstreizigers;
 • overbruggingstoeslag bij op eigen verzoek overgaan naar een functie met een lagere of geen ploegendiensttoeslag;
 • tot aan het max. dagloon (€ 5.754,40 /maand ) het wettelijk geboorte- en ouderschapsverlof aan te vullen tot 100%;
 • nieuw mobiliteitsbeleid te introduceren, waarbij gebruik maken van openbaar vervoer wordt gestimuleerd en er een gesponsord aanbod komt voor een (elektrische) lease-fiets;
 • de leesbaarheid van de cao te gaan verbeteren;
 • looptijd van 2 jaar
 • loonsverhoging 1 oktober 2023 4%
 • loonsverhoging 1 juli 2024 met 3,5%
 • Als de inflatie in 2024 hoger zijn dan 3,5% dan is KLM bereid dit percentage per 1 januari 2025 aan te vullen tot max 5%
 • In totaal is de uitkomst daarmee tussen de 7,5% en 9%

Back To Top
Zoeken