Skip to content

Eindstreep onderhandelingen bij Transavia in zicht!

Beste NVLT-leden bij Transavia,

Na vijf onderhandelingsrondes over de reductie van arbeidsvoorwaarden is de eindstreep in zicht.

De NVLT erkent de heftige crisissituatie bij Transavia en neemt haar verantwoordelijkheid om de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen te realiseren, zodat deze samen met de financiële steun van de overheid het bedrijf overeind kunnen houden.

Transavia onderhandeld vanuit het perspectief om 15% te bezuinigen op de beïnvloedbare kosten, zoals het Ministerie heeft aangegeven. Zij willen daarbij nog een stap verder gaan tot 20%, om daarmee de crisis het hoofd te kunnen bieden. 

Gezamenlijk zien we mogelijkheden om het uitgangspunt aan te houden dat, voor wat betreft de bijdrage van de medewerkers, het maandloon niet zal worden aangesproken. De NVLT wenst alleen afspraken te maken met een tijdelijk karakter, zonder de cao structureel aan te passen. De te maken afspraken zullen daarom worden vastgelegd in een apart crisis protocol, net als de NOW-regelingen van eerder dit jaar.

Over de NOW3-regels gaan we in de eerste week van oktober verder praten want de nog lopende NOW 2.0 afspraken zijn eindig.

Naast ons traject is Transavia ook bezig met herstructurering van het bedrijf, waarbij het gaat om het anders inregelen van interne processen. Deze onderwerpen liggen voor een groot deel op de OR-tafel. Echter de bonden hebben op het gebied van de sociale gevolgen bij eventuele overtolligheid ook hun inbreng hierin. Hiervoor wordt gekeken naar het inrichten van een sociaal plan, dat mogelijk ook voor de hele periode van de staatslening zou kunnen blijven bestaan.

Wij kunnen jullie wel al mededelen dat de herstructurering vooralsnog géén banen zal kosten bij VO. De impact op de werkgelegenheid in de rest van de organisatie zal naar verwachting ook niet groot zijn.

De NVLT heeft ook voorgesteld om de retentie toelage na 2020 te verlengen. We zouden daarbij willen kijken naar de verhouding tussen vast personeel en inhuur van contractors. Als de inhuur boven een nog nader te bepalen niveau komt, willen we dat ook in 2021 en daarna een retentietoelage betaald zal worden. Transavia geeft aan voorlopig geen schaarste van technici te voorzien bij de  in te vullen vacatures en ook geen grote leegloop te verwachten. Om toch een vinger aan de pols te houden rond de personeelsplanning, hebben we ons voorstel aangepast. Wij vragen nu om als de inhuur toeneemt in overleg te bekijken of een retentie toelage opnieuw soelaas kan bieden. Transavia denkt hierover na.

Het overleg over de bijdrage van de medewerkers staat onder druk, omdat Minister Hoekstra heeft geëist dat het herstructureringsplan, inclusief de bezuinigingen en bijdragen, voor 1 oktober 2020 klaar moeten zijn. Maar er is – zelfs zo laat in september- nog steeds een hoop onduidelijkheid over de precieze definities voor de te maken afspraken. Wij geven ons natuurlijk rekenschap van de deadline, maar zullen we ons daarmee niet oneigenlijk onder druk laten zetten om tot een akkoord te komen

De bezuinigingsmaatregelen zijn wel bijna rond. Nogmaals: onze insteek is te zorgen dat de medewerkers niets in de maandelijkse portemonnee voelen.

Wij hebben ook voor bepaalde definities nog info nodig van de KLM-onderhandelingstafel. De NVLT-delegatie bij KLM heeft ons laten weten nog druk in gesprek te zijn over een en ander. Begin volgende week volgt hopelijk meer duidelijkheid.

Verder willen we voordat we de afspraken aan jullie voorleggen, eerst ook nog kunnen vaststellen of de vliegers en cabine op een vergelijkbare wijze hun bijdrage leveren.

Vandaar dat wij op 30 september weer met Transavia om de tafel zitten om hopelijk de laatste plooien recht te strijken.

We houden jullie op de hoogte!

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag op transavia@nvlt.org

Met vriendelijke groet,

Peter de Moor, Erik Kramer (bestuur/kaderleden)

Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)

Ken je collega’s die nog geen lid zijn van de NVLT? Wijs ze dan op het lidmaatschap en stuur ook deze app aan hen door.

De contributie voor nieuwe leden is de eerste 3 jaar slechts €12,- per maand (in plaats van €25,-). En jij als aanbrenger van een nieuw lid krijgt van ons per nieuw lid een dikke cadeaubon van €50,- thuis gestuurd.

Ga naar https://nvlt.org/lid-worden om je collega direct aan te melden als lid!

Back To Top
Zoeken