Skip to content

Er zijn grenzen aan wat wij voor jullie acceptabel vinden!

27 januari 2012

Beste Transavia leden,

Zo maar even een paar feiten op een rijtje!
• De cao liep al op 1 mei 2011 af

• De afgelopen jaren is het aantal FTE grondpersoneel fiks verminderd

• Hele afdelingen werden uitbesteed

• Ook in het afgelopen jaar verdween 6% van het grondpersoneel zonder Sociaal Plan

• Deze ‘productiviteitsstijging’ werd door het grondpersoneel geleverd

• Ook deze productiviteitsstijging maakt dat transavia.com weer winst maakt

Productiviteitsstijging.
transavia.com wil graag verdergaande afspraken maken om de productiviteitsstijging en de concurrentiepositie van het bedrijf te verbeteren. De grondbonden hebben hier op geen enkel moment afwijzend tegenover gestaan. Sterker nog: wij vinden dat transavia.com ook kansen laat liggen om arbeidsverhoudingen te moderniseren en vrezen dan ook voor een cao van ‘gemiste kansen’.

Waarover verschillen we van mening?
Productiviteitsverbetering is in principe dus prima, maar daar hoort dan wel iets tegenover te staan! Namelijk een passende loonstijging. Door inflatie neemt de koopkracht van de transavia.com medewerkers af en dan is het niet teveel gevraagd om, gegeven de geleverde productiviteitsstijging, de salarissen te verhogen. De transavia.com directie denkt hier anders over. Zij lijkt de productiviteitsstijging vooral ten goede te willen laten komen aan de aandeelhouder en stuurt ons ‘het bos in’ met een loonbod van 1,25% structureel (pas vanaf 1 mei 2012 en dus weer niet met terugwerkende kracht zoals jullie graag willen!) en een eenmalige uitkering van 0,75% per december 2012. En dat voor een cao van 20 maanden! Voorwaarde daarbij is dan wel dat wij tekenen voor maatregelen zoals het afschaffen van alle seniorendagen waarbij als ‘pleister op de wonde’ de huidige 53 plussers hun seniorendagen bevroren zien worden en het beperken van de verjaringstermijn van vakantiedagen van 5 jaar, zoals nu in de cao staat, naar zes maanden.

Hoe nu verder?
De bonden hebben aangegeven het gat tussen wat transavia.com biedt en wat wij, op grond van onze ledenraadplegingen vragen, zo groot is dat verder onderhandelen op dit moment niet heel zinvol lijkt. Wij hebben transavia.com daarom laten weten dat wij eerst met onze leden willen praten. En dat gaan wij doen, en wel als grondbonden gezamenlijk, op 6 februari aanstaande vanaf 15.00 uur in het bedrijfsrestaurant in Hangar 5.

Wij zullen dan uitgebreid verslag doen van de stand van zaken van het cao-overleg en de transavia.com medewerkers vooral aan het woord laten om ons te laten weten wat jullie ervan vinden. Jullie zijn per slot van rekening de vakbonden! Samen gaan wij voor een goede toekomst: voor transavia.com, maar zeker ook voor jullie. De rekening mag niet eenzijdig bij jullie worden neergelegd.

Geen vakbondslid maar wil je toch komen op 6 februari? Geen probleem! Je bent van harte welkom!

Tot de 6de!

CNV Vakmensen
De Unie
FNV Bondgenoten
Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici

Back To Top
Zoeken