skip to Main Content

EXTRA LEDENVERGADERING NVLT

Op maandag 14 Mei is er  een extra NVLT algemene ledenvergadering.

De agenda zal bestaan uit 1 punt namelijk: wijziging Statuten.

De huidige statuten zijn beschikbaar op de website van de NVLT.

De wijzigingen zullen in de vergadering doorgenomen worden en doorgevoerd worden als het aantal aanwezige leden instemt.

De reden van de extra vergadering is dat de huidige statuten aangeven  in artikel 17 dat er minimaal 3/4 van de leden aanwezig moet zijn op de vergadering en daarvan moet 2/3 instemmen met de voorgestelde statuten wijziging.

Hier hebben we niet aan voldaan tijdens de reguliere Algemene ledenvergadering die is gehouden op 18 April j.l.

De vergadering zal worden gehouden in het NVLT kantoor , stationsplein 324  beginnend om 14.00 uur.

Wij hopen vele leden te mogen verwelkomen.

 

Bestuur NVLT

 

Back To Top
Zoeken