Skip to content

Functie waardering vliegtuigmonteurs

Classificatie perikelen KLM vliegtuigmonteurs

Beste leden

Het bestuur heeft begrepen dat er commotie is ontstaan bij de vliegtuigmonteurs van KLM m.b.t. waardering en classificatie van hun functie. Omdat we het belangrijk vinden wat er gebeurt bij KLM E&M hier een kleine uitleg over de gebeurtenissen. De vliegtuigmonteurs (level1 conform KLM Maintenance Authorization Manual MAM) hebben bij KLM als functie indeling T28. Deze functie indeling komt voort uit de functieomschrijving FO van de vliegtuigmonteur level1, het advies van KLM Job Evaluation Services JES (en eventueel advies van de commissie van deskundigen), het functiegebouw en de beslissing van KLM management.

 

Functieomschrijvingen worden voornamelijk gebruikt als basis voor functie-evaluatie ofwel het bepalen van de onderlinge functieverhoudingen naar zwaarte in een organisatie.

Zoals wij begrijpen hadden enkele vliegtuigmonteurs onvrede over de huidige indeling van hun functie en hebben bij de bedrijfsleiding het verzoek neergelegd om hun FO aan te passen. Deze aanpassing kan toegezegd worden als er sprake is van een structurele wijziging in een functie als gevolg van b.v. toename in complexiteit. De vliegtuigmonteurs reclameren de aanpassing van hun FO omdat er taken zoals ‘ínspecties’ zijn bijgekomen, bovendien was de benaming ‘mechanic’ in “competent mechanic’ veranderd.

 

Note: werkzaamheden van een vliegtuigmonteur lvl1 in ‘Base maintenance’ moeten in de meeste gevallen zeker gesteld worden door de support staff B1 en of B2 zie 145.A.3(h)(i):

B1 and B2 support staff shall ensure that all relevant tasks or inspections have been carried out to the required standard before the category C certifying staff issues the certificate of release to service.

De NVLT meent dat elke onderhoudsorganisatie deze tekst uit de Europese Verordening correct moet weergeven, en moet vermelden wat men onder de kreet “all relevant tasks or inspections” verstaat. De vliegtuigmonteur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen werk, de support staff is verantwoordelijk dat hij of zij heeft zeker gesteld dat het werk uitgevoerd door de vliegtuigmonteur correct en volgens de voorschriften is uitgevoerd.

Het traject van het tot stand komen van de aangepaste FO en de waardering uitkomst heeft bijna 1,5 jaar in beslag genomen. Wij begrijpen dat zorgvuldigheid belangrijk is maar menen wel dat de vliegtuigmonteurs te lang in het ongewisse zijn gelaten. Het proces om de FO aan te passen is afgerond, wat betekend dat er interviews zijn geweest met voorbeeld functionarissen vliegtuigmonteur lvl1 en de JES, uiteraard heeft de bedrijfsleiding hier ook nog wat van gevonden.

Het resultaat was een aangepaste FO, de groepscommissie heeft dit gehele proces bewaakt en tevens de aangepaste FO geaccordeerd. Wij hebben onze NVLT leden in de medezeggenschap gevraagd of het proces correct is verlopen en zij geven aan dat dit het geval is.

 

Het volgende traject is het waarderen van de FO, het advies t.a.v. het niveau van de functie wordt geschreven door de functiewaarderings-adviseur van de JES. Omdat de functie van vliegtuigmonteur lvl1 een zgn. rasterfunctie is nodigt de JES conform KLM protocol een ‘Commissie van Deskundigen’ uit welke bestaat uit de classificatie deskundigen van de grondbonden.

 

Bas Vermeulen was de deskundige die door de NVLT was ingehuurd om de waardering te doen. Volgens onze bronnen heeft de ‘Commissie van Deskundigen’ interviews gehouden met de voorbeeldfunctionarissen en lokale bedrijfsleiding, bovendien hebben zij zich laten informeren over het MAM en heeft de commissie werkzaamheden zoals inspecties bijgewoond.

De afspraak met de bonden is dat de ‘Commissie van Deskundigen’ consensus moet hebben over de waardering en dat hun uitspraak bindend is. Deze uitspraak wordt meegenomen naar de JES en zij adviseert de bedrijfsleiding over het niveau van de functie, de bedrijfsleiding beslist of zij het geadviseerde niveau overneemt of niet.

Voor de NVLT is het belangrijk om vast te stellen dat alle stappen in het proces correct zijn verlopen, wij constateren dat dit daadwerkelijk het geval is. Uiteraard adviseren wij een ieder die zich niet herkent in de aangepaste FO en de daarbij behorende indeling om bezwaar aan te tekenen en deze te argumenteren. Wij weten dat het waarderen een zeer complexe materie is en dat het uitvoeren van meer werk of andere taken in de meeste gevallen niet tot een hogere waardering zal leiden.

Back To Top
Zoeken