Skip to content

Uitkomst functiewaardering GWK…

Op 30 juni hebben de functiewaarderingsdeskundigen van AWVN en EVZ hun bevindingen over de GWK functies aan de bonden en KLM gepresenteerd. Zij hebben de 5 basis GWK functies, de assessor taken en de aanspreekpunten in hun onderlinge samenhang gewogen en zijn tot een conclusie gekomen. Die conclusie heeft geleid tot indeling in de T schalen welke is te vinden op het intranet van de KLM.

In de grote lijnen is het resultaat dat de uitkomst van beroepszaken zoals die bekend waren op 15 mei is blijven staan. In de onderlinge samenhang van de functies met hun aanvullende elementen zit nog wel wat variatie maar vrijwel alle combinaties bleken niet grensoverschrijdend te zijn in zowel Orba als in de T waarderingsystematiek.

Wat ons betreft zijn de resultaten zelfs verbluffend. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat functiewaardering niet de oplossing kan gaan bieden voor de GWK problematiek voor zover dat de primaire arbeidsvoorwaarden (salaris) betreft. Op basis van deze uitslag beraad het bestuur zich nu op het vervolg proces. Daarbij staat voorop dat wij ons zullen houden aan de op 19 mei gemaakte afspraak dat de uitkomst bindend is en kunnen tegen die uitkomst dan ook niet verder in beroep gaan.

Functiewaardering biedt dus geen oplossing voor een terechte beloning van de functiebreedte, uitbreiding van de functiebreedte moet dan ook op een andere manier, en op een andere tafel, zijn beloning gaan vinden. De CAO is hier bij uitstek geschikt voor maar er is in geen geval een garantie dat daar ook werkelijke bevredigende resultaten uitkomen. Toch vinden wij dat we dat moeten gaan proberen.

Nogmaals, ook wij zijn zeer teleurgesteld dat dit proces niet heeft bijgedragen aan een oplossing voor de GWK problematiek!

Met vriendelijke groet,
Namens de Arbeidsvoorwaardencommissie.

Ron Scherft
Voorzitter.

Back To Top
Zoeken