skip to Main Content

Geachte leden,

Onder de leden van de NVLT zullen in de komende jaren veel collega´s van een welverdiend pensioen gaan genieten. Als NVLT bieden we de leden die met pensioen gaan, of reeds zijn gegaan, vanaf nu het tientjes-lidmaatschap.

Door de huidige leden ook na hun pensionering te behouden als lid kan de NVLT gebruik blijven maken van de input en ervaring die anders verloren gaat. Samen met de dossierkennis van de NVLT ontstaat dan de mogelijkheid meer te doen aan de belangen van onze gepensioneerde collega´s dan tot nu mogelijk was.

Wat kunt u van de NVLT verwachten en waar houdt de NVLT zich mee bezig: 

1. Wij zullen ons als NVLT blijven inzetten om het pensioen op peil te kunnen houden. 

2. De NVLT kan advies inwinnen en delen over uw pensioenvraagstukken. 

3. De NVLT kan advies inwinnen t.a.v. uw fiscale vraagstukken. 

4. De NVLT is te allen tijden bereikbaar voor vragen die bij u leven. 

5. Gepensioneerden zijn van harte welkom op de algemene ledenvergadering. 

Wat kan uw inbreng/ invloed op de vereniging NVLT zijn? 

1. Hand en span diensten voor de NVLT.

2. Bij voldoende animo kunnen wij overwegen om een senioren raad in te richten.

3. Bij voldoende animo kunnen wij overwegen een plek in het bestuur beschikbaar te stellen.

Kortom, samen staan wij sterker.

Dus ga je binnenkort met pensioen of ben je reeds gepensioneerd en wil je voor 10 ,= euro per maand lid van de NVLT blijven of worden laat dit dan even weten via  nvlt@nvlt.org . Ook wanneer je als gepensioneerde medewerker van CHC, Transavia, RJC of KLM (weer) lid wil worden geef je dan op!

Het Bestuur


Geachte leden VVR en gepensioneerden.

Onze namen zijn Hans van Steijn en Jan Willem van Berkum. Jan Willem heeft na bijna 41 jaar KLM dienstverband het bedrijf verlaten(VVR), zijn laatste functie was GWK B2 op Schiphol centrum. Vanaf het prille begin al lid van de NVLT en de laatste 7 jaren lid van de groepscommissie Airframe en tevens kaderlid van de NVLT. Hans is 31 jaar werkzaam geweest bij KLM en heeft ook eind 2020 voor de VVR gekozen. Zijn laatste functie was GWK B1 in Hangaar 12. Hans is 10 jaar actief geweest in de Groepscommissie Airframe en Divisieraad EM. Wij zijn na het beëindigen van onze loopbaan bij KLM donateur gebleven van de NVLT om de vereniging op die manier te blijven steunen. Wij zijn gevraagd door het bestuur of wij ons bezig zouden willen houden met het behartigen van de belangen van gepensioneerde of anderszins inactieve leden. Wij zijn bereid dit te doen en zullen daarom als kaderlid aangesloten blijven bij de NVLT.

Wij willen graag een gemakkelijke ingang creëren voor specifiek deze groep oud collega’s. Dit gaan we doen door middel van een apart email adres. Op dit email adres gaan we vragen of problemen die er zijn binnen de groep van oud collega’s verzamelen en proberen deze te beantwoorden of op te brengen in het bestuur. Het email adres : pensionado@nvlt.org.

Back To Top
Zoeken