Skip to content

Gesprekken met werknemersorganisaties en functiedeskundigen n.a.v. werkonderbreking 18 mei jl…

Aan onze leden bij KLM.

Op 14 juni hebben de NVLT, KLM, overige werknemersorganisaties en functiedeskundigen 3 dagen van intensief overleg afgerond waarin de GWK functies nogmaals tegen het licht zijn gehouden. Naar aanleiding van het de werkonderbreking op 18 mei en de daarin uitgesproken eis tot betere salariëring en wantrouwen tegen het functiewaarderingsysteem, is met de KLM op 19 mei afgesproken in een extern en onafhankelijk proces de functievarianten opnieuw te wegen. Tijdens de gisteren afgeronde drie daagse sessie hebben we 5 basis GWK functies geïdentificeerd en 5 vormen van aanspreekpunten. In de combinatie van de functies liggen er nu 25 functievarianten klaar om gewaardeerd te worden. KLM zal op intranet bekent maken welke varianten dit zijn. De gesprekken hebben in goede sfeer plaatsgevonden en de delegatie heeft er vertrouwen in dat het proces objectief gelopen is. Het is nu aan de EVZ en AWVN deskundigen om tot een objectieve weging te komen. De verwachting is dat zij 29 juni met een resultaat naar het extern overleg terug kunnenkomen. Over de aankomend GWK is op dit moment geen beslissing genomen. Een oplossing wordt verwacht na de zomer. E.e.a. heeft ook te maken met de nieuwe werkwijze Vliegtuig Onderhoud en de onderhandelingen over A&T integratie. Voor de aankomend GWK is er dus op korte termijn geen oplossing. Ook CAO bepalingen over promotiebeleid en afspraken met de medezeggenschap over doorstroomsystemen maken dat we meer tijd nodig hebben om een bevredigende oplossing voor de aankomend GWK te vinden.Voor de pool-GWK hebben we geprobeerd in dit proces ook tot een nieuwe functieomschrijving en waardering te komen. KLM wil hier meer onderzoek naar doen en we hebben dan ook afgesproken later – maar wel op korte termijn – verder naar te kijken. Functiehouders die als gevolg van hun beroepschrift al zijn ingedeeld in een hogere functiegroep behouden in ieder geval deze hogere functiegroep.Vanaf nu kunnen wij alleen wachten op de uitslag van de weging. We zullen dan ook op 1 juli weer in de lucht komen met een update over dit onderwerp. Hopende jullie hiermee weer voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

De delegatie: Ron Scherft, Hans Prins, Gerard van Loon.

Back To Top
Zoeken