Skip to content

Gewijzigde statuten en huishoudelijke reglementen:

Op de algemene ledenvergadering van 14 maart is door de leden ingestemd met een wijziging in het contributiebesluit voor de vereniging NVLT en verlaging van de bijdrage aan de Stichting Belangenbehartiging NVLT.
De gewijzigde huishoudelijke reglementen staan vanaf vandaag op de website.

Op de tweede Algemene ledenvergadering op 21 maart is tevens ingestemd met wijziging van de statuten van de vereniging NVLT.
Ook de gewijzigde statuten staan vanaf vandaag op de website.
De statuten van de Stichting zijn niet gewijzigd.

De orginele documenten liggen tevens ter inzage bij het NVLT secretariaat.

Back To Top
Zoeken