Skip to content

Gezamenlijk voorstel NVLT, VKP en CNV aan KLM om overheidslening veilig te stellen

Grondvakbonden NVLT, VKP en CNV hebben dit weekend aan KLM een gezamenlijk voorstel gedaan om te komen tot afspraken over het reduceren van arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Wij willen alles op alles zetten om vóór 1 oktober 2020 tot een akkoord te komen met KLM en de reddingsboei van de overheidslening te pakken voor de toekomst van het bedrijf.

Daarom hebben we een voorstel gedaan, waarin we in onderhandelingsvrijheid een eigen invulling aan de overheidsvoorwaarden geven, maar wel met de uitgangspunten dat ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten dragen’ én de de lagere inkomens bij KLM (zoveel mogelijk) worden ontzien.

Tegelijkertijd vinden we ook dat in deze tijd, waarin KLM alleen kan overleven met een overheidslening en waarin het niet onwaarschijnlijk is dat er naast de lening ook nog overheidsgeld rechtstreeks richting een herkapitalisatie moet gaan, het niet uitlegbaar is aan de Nederlandse belastingbetaler en de overheid dat de lonen worden verhoogd.

De hoofdpunten van het voorstel aan KLM:

  • Onder 1x modaal levert niemand in, maar krijgt iedereen de aangekondigde loonsverhogingen uiteindelijk met terugwerkende kracht, na 31-12-2022;
  • Tussen 1 en 1,5x modaal komt er een tredestaffel waarbij tussen de 100% en 0% van de helft van de aangekondigde loonsverhogingen met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd na 31-12-2022 (zo wordt deze groep “zoveel als mogelijk ontzien”);
  • Ploegendiensttoeslag telt niet mee in de grondslag waarover je moet inleveren, want dat is in de eerste plaats een vergoeding voor het werken in ongezonde nacht- en wisseldiensten;
  • Voor de bijdrage aan de arbeidsvoorwaardenreductie blijven we zoveel mogelijk af van het pensioengevende salaris en het maandelijks inkomen;
  • Daarom willen we de bijdrage van 0% tot en met 20% (van 0 tot 3 keer modaal) invullen door allereerst het uitstellen van de loonsverhogingen van 2 keer 2,5% (augustus 2020 en augustus 2021);
  • Ook stellen we voor om over de 10 maanden van 2022 waarover nog geen cao is afgesproken voor alle medewerkers een nullijn aan te houden, door alleen inflatiecorrectie af te spreken;
  • Daarna volgt voor het invullen van de bijdrage het inzetten van de winstdelingsregeling over 2019 (voor zover de individuele bijdrage nog niet is bereikt), vervolgens kan het duurzaam inzetbaarheidsbudget worden gebruikt;
  • Pas daarna komt de pensioengevende eindejaarsuitkering of het variabel inkomen aan de beurt.
  • Wij doen dit voorstel gestand als ook de domeinen vliegers en cabine binnen KLM hun bijdrage onder dezelfde uitgangspunten leveren.

NVLT, VKP en CNV maken hiermee duidelijk dat onze leden zullen bijdragen aan een toekomstbestendige KLM.

We roepen ook alle andere betrokken partijen hiermee op om aan dit voorstel een passend vervolg te geven in het belang van de ruim 30.000 KLM’ers en het voortbestaan van de KLM voor de Nederlandse economie en maatschappij.

Met vriendelijke groet,
Het NVLT Bestuur

Back To Top
Zoeken