Skip to content

Handel altijd binnen de scope van je autorisatie

Onderhoud verantwoorden kent verantwoordelijkheden én aansprakelijkheden

Vliegen is de veiligste vorm van vervoer. Certifying staff en monteurs doen iedere dag hun uiterste best om het onderhoud veilig uit te voeren. Het verantwoorden door middel van van het Certificate of Release to Service (CRS) is daarvan bij ons het voorbeeld. Na al het gedane onderhoud, heb jij als grondwerktuigkundige (GWK) de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat al het uitgevoerde onderhoud aan de voorschriften voldoet.

Nooit buiten je scope handelen
Uiteraard nemen alle leden van de NVLT deze verantwoordelijkheid uiterst serieus en worden alle checks and balances secuur en integer gedaan. Je bent immers verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid van de passagiers en je collega bemanningsleden.
Een onderwerp wat in de praktijk regelmatig aan de orde komt is het afgeven van een ‘sign-off’ of van het CRS buiten de scope van je autorisatie. De veiligheid kan daarmee in het geding komen, want de kennis en vaardigheden om die zaken te beoordelen zijn niet bij alle GWK’s aanwezig. Je kan door afgifte van die bewuste of onbewuste ‘sign-off’ of CRS behoorlijk in problemen komen bij een controle, een occurence of onderzoek bij een incident of ongeval.

Niet luchtwaardig
Uitgevoerd onderhoud verantwoorden met een ‘sign-off’ of CRS buiten de scope van je autorisatie is een strafbaar feit en wordt gekwalificeerd als een “misdrijf” volgens het Wetboek van Strafrecht en de Wet Luchtvaart. De reden hiervoor is dat het vliegtuig kan vertrekken in een “niet” luchtwaardige conditie, immers het onderhoud is niet rechtmatig gecertificeerd door de juiste bevoegde certyfing staff.

Verhoor
Bij een controle mogelijk occurence of ongeval met een vliegtuig zal er afhankelijk van de omvang van de schade en in geval van gewonden of dodelijke slachtoffers, altijd een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld door de Politie Dienst Luchtvaart, die voor het Openbaar Ministerie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De boorddocumentatie, onder andere het Aircraft Technical Log (ATL) zal worden onderzocht en monteurs en GWK’s die aan het vliegtuig hebben gewerkt worden verhoord.

Celstraf
Afhankelijk van de “aard” van het incident, kan het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging overgaan en een strafeis bepalen. Hiervoor gebruiken zij de “Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving”. Als er bij het ongeval gewonden of dodelijke slachtoffers zijn gevallen, krijgt de gedagvaarde partij in dit geval de GWK en in sommige gevallen ook de monteur te maken met de artikelen 168 en 169 van het Wetboek van Strafrecht te maken. Hiervoor kan een gevangenisstraf van 1 tot maximaal 2 jaar opgelegd worden.

Boetes
Ook kan het OM boetes opleggen i.g.v. gevaarzetting voortvloeiend uit de Wet luchtvaart, als bijvoorbeeld in het logboek (ATL) onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen worden opgenomen. Er kan dan tot maximaal €800 per overtreding worden gevorderd.

AML intrekken
Tevens kan de IL&T bij een dergelijk misdrijf ook een bestuurlijk boete opleggen en je Aircraft Maintenance License (AML) schorsen of intrekken. Tot slot kan ook het bedrijf waar je werkt nog arbeidsvoorwaardelijke maatregelen nemen.

Professional
Het onderzoek van het OM kan dus leiden tot een rechtszaak. In de rechtszaal kun je je er niet op beroepen dat de scope niet duidelijk was of dat je in het belang van het bedrijf handelde. De rechter zal je dan op je verantwoordelijkheid als professional wijzen en je er aan herinneren dat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden behorend bij de AML en je 145-autorisatie. Hierop staat duidelijk aangegeven wat je wel en niet mag doen.

Niet administratief
Bij het werken als certifying staff horen bijzondere verantwoordelijkheden, maar die brengen dus ook persoonlijke strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheden met zich mee. Die aansprakelijkheid zal bij een controle, occurence of ongeval worden getoetst aan de regels en voorschriften. Alhoewel het afgeven door wat voor een reden dan ook van een ‘sign-off’ of CRS buiten je scope misschien alleen een theoretische zaak lijkt, is het van groot belang om je re realiseren dat het zetten van je handtekening zeer ernstige consequenties kan hebben.

Houd je daarom aan de voorschriften en bij twijfel: eerst nakijken of navragen, voordat je je handtekening zet.

Robert J. Swankhuizen
Voorzitter NVLT

Informatie over je scope is te vinden in de Easy Access Rules for Continuing Airworthiness op de EASA site zie: 66.A.20, GM 66.A.20, AMC 145.A.30(g) (klik hier voor de website)

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org.

Back To Top
Zoeken