Skip to content

Herstructurering Transavia

Schiphol, 22 augustus 2020


Beste NVLT-leden bij Transavia,

De NVLT en de collega bonden zijn eerder deze week door Transavia ingelicht over de contouren van het plan voor de herstructurering binnen de organisatie. Het aantal banen dat bij grond zal verdwijnen blijft beperkt, maar de directie geeft aan dat de overheidsvoorwaarden voor de staatslening ook bij Transavia moeten worden toegepast.

Bijdrage arbeidsvoorwaarden
Het gaat dan specifiek om de verlaging van de beïnvloedbare kosten en de staffel voor de korting op de arbeidsvoorwaarden. In plaats van de opgelegde 15% kosten besparing, meent de directie dat 20% nodig is om Transavia op de been te houden. Het is nog onduidelijk hoe het bedrijf dit denkt te gaan invullen. Wij hebben nadere uitleg en voorstellen gevraagd. In ieder geval zal welke bijdrage dan ook tijdelijke moeten zijn en niet structureel toegepast mogen blijven. Ook bij KLM is al aangegeven dat het zou gaan om kortingen voor de duur van de lening.

Flexibiliteit
Transavia ziet ook het verder flexibiliseren van de WRR als mogelijkheid tot kostenbesparing. Wij als NVLT hebben aangegeven dat meer flexibiliteit binnen VO een utopie is, aangezien het vanwege de personeelskrapte nu al niet mogelijk is om de roosters en wijzigingen in te vullen. Wij zien dan ook weinig soelaas in deze ideeën, omdat deze niets zullen bijdragen aan de noodzakelijke kostenverlaging.

Schaarste
De bezetting bij VO kent al lange tijd tekorten, waarvoor (dure) contractors worden ingehuurd. De NVLT heeft Transavia weer aangegeven dat deze schaarste een probleem kan worden voor de operatie. Ook omdat wij geluiden van leden vernemen, die zich -mede vanwege de aangekondigde kortingen- oriënteren op een baan in de techniek buiten de luchtvaart of als ZZP contractor. Transavia gaf aan deze signalen te herkennen.

Vrije onderhandelingen
De NVLT heeft ook nogmaals de standpunten waar het gaat om de inhoud van het a.s. overleg herhaald. Wij erkennen de overheidsmaatregelen niet en achten deze onrechtmatig. Wij zullen met Transavia het overleg aangaan over de bijdrage van medewerkers aan het verlagen van de beïnvloedbare kosten, maar aan de hand van feiten en cijfers en in een vrij en transparant overleg.

Daarnaast betwijfelt de NVLT sowieso of er een basis zal zijn om tot herstructureringsafspraken met Transavia te komen, als een oplossing ontbreekt voor de grote schaarste aan luchtvaart technici.

Agenda
De komende weken staan meerdere onderhandelingsrondes gepland. We zullen dan het overleg over onze grond cao oppakken waar we gebleven waren en bekijken welke aanpassingen er nodig en acceptabel zijn. Uiteraard hebben de leden altijd het laatste woord over te maken afspraken. We zullen jullie op de hoogte van de houden van de gesprekken.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag op transavia@nvlt.org

Met vriendelijke groet,

Peter de Moor, Erik Kramer (bestuur/kaderleden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)

Back To Top
Zoeken