Skip to content

Het belang van een eigen loongebouw voor technici

Noodzakelijke structurele maatregel voor behoud en werving

De NVLT blijft bij de nieuwe KLM grond cao inzetten op een eigen loongebouw voor luchtvaarttechnici, als de belangrijkste structurele maatregel om het behoud en de werving van technici bij KLM te verbeteren. Natuurlijk gaat het bij een eigen loongebouw om het respect en de waardering van luchtvaarttechnici. Maar er zijn ook belangrijke inhoudelijke redenen om tot een eigen loongebouw te komen en die hebben alles te maken met de langdurige schaarste aan technici, die nu al tot na 2033 wordt voorzien.

NO TECHNICIAN, NO FLIGHT!
Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn: als er geen monteur is die het werk uitvoert en geen Certifying Technician beschikbaar is om het Certificate of Release to Service (CRS) te tekenen, kan een vlucht niet vertrekken. In de position paper van de NVLT (zie onze website), hebben we al heel uitgebreid uitgelegd waar de schaarste vandaan komt, wat de gevolgen zullen zijn voor de operatie van KLM en welke mogelijke oplossingen kunnen worden ingezet. Één van die oplossingen is het in de cao verbeteren van de primaire arbeidsvoorwaarden voor technici; oftewel het bedrag dat je iedere maand op je bankrekening ontvangt.

Opwaartse loonspiraal techniek
De schaarste aan technici leidt er onder meer toe dat werkgevers steeds betere arbeidsvoorwaarden aanbieden om technici in dienst te krijgen op openstaande vacatures. Die tendens is op dit moment al duidelijk aan de gang op de technische arbeidsmarkt in Nederland. Uit eigen NVLT-onderzoek van maart 2023 is al gebleken dat KLM, ook inclusief de arbeidsmarkttoeslag (AMT), qua loon achterloopt op die markt. En die achterstand wordt steeds groter.

Eigen loongebouw vs AMT
“AMT omhoog, gat (deels) inlopen en klaar is KLM”, zou je zeggen. Maar die AMT is een tijdelijke toeslag, terwijl de schaarste voor een groot aantal jaren structureel zal zijn. Daarnaast telt de AMT niet mee in de andere toeslagen (ploegentoeslag, vakantietoeslag, 13e maand, winstdeling en DI-budget) en ook niet in de pensioenopbouw. In een eigen loongebouw is dit allemaal onderdeel van je salaris en telt dan ook direct in alle onderdelen mee.

Vacatures zoeken
Bovendien kijken sollicitanten, zowel naar KLM toe als vanuit KLM naar elders, naar de salaris bedragen die in vacatures worden genoemd en gaan daar geen toeslag van x% bij optellen. Dat de KLM cao goede regelingen kent is zeker waar, maar dat geldt ook voor de meeste technische bedrijven, die onder een van de cao’s in de technische sector vallen.
Vele bedrijven kennen ook een winstdelings- of bonusregeling en een DI-budget. Daar maakt KLM dus niet het verschil. Daarom moet KLM er voor zorgen dat ze de loonachterstand voor technici inloopt, want anders zullen meer en meer collega’s de komende jaren KLM gaan verlaten. Dat is wat de NVLT betreft zeer onwenselijk, want dit komt nog eens bovenop de grote uitstroom vanwege pensionering!

Toekomst eigen loongebouw
Een eigen loongebouw voor luchtvaarttechnici
betekent dat er verschillen in salaris ontstaan met de andere grondmedewerkers. Dat is wat de NVLT betreft heel goed uit te leggen als je kijkt naar de wereldwijde -en nog steeds verder groeiende- tekorten aan luchtvaarttechnici. Daarnaast ontwikkelt een eigen loongebouw zich verder met toekomstige loonsverhogingen. En als de nood in de komende jaren nóg hoger wordt, kan er snel worden geschakeld om specifiek voor luchtvaarttechnici oplossingen te vinden in de dan eigen arbeidsvoorwaarden.

Meer leden, meer invloed
De NVLT is de enige vakbond, die zich exclusief inzet voor de belangen van luchtvaarttechnici. We kijken daarbij niet alleen naar arbeidsvoorwaarden, maar ook naar werkdruk, verantwoordelijkheden en safety.

Een sterke collectiviteit is een van de belangrijkste sleutels tot succes. Het is van essentieel belang dat luchtvaarttechnici elkaar juist nu steunen en solidair zijn. Alleen samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat onze inzet, betrokkenheid en zeer specifieke kunde erkend en gewaardeerd worden. Schrijf je ongeorganiseerde collega daarom nu in als lid van de NVLT!

Ludieke actie
Binnenkort start de NVLT met een ludieke actie om samen zichtbare collectieve vastberadenheid te tonen aan KLM en de cao-delegatie te ondersteunen, naar de volgende onderhandelingen op 14 en 16 augustus a.s. Doe massaal mee! Meer info volgt snel…

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! 
Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken