Skip to content

Het bestuur nodigt U uit voor de KLM ledenvergadering cao 2019-2022 op 30 oktober.  

 

Beste NVLT leden bij KLM.

Dinsdag 1 oktober 2019 vroeg in de ochtend heeft de NVLT – samen met de overige (grond)bonden – een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. En dat is goed nieuws!
Op woensdag 30 oktober 2019 organiseren wij twee vergaderingen  om 10:00 uur en om 20:00 uur waar we jullie uitleg zullen geven over het bereikte resultaat ( zie protocol link onderaan). De vergadering is besluitvormend, welke wordt bepaald door stemming bij meerderheid. Dit houd in dat er aan het eind van iedere vergadering een stemming zal plaatsvinden d.m.v. handopsteking. Het is niet mogelijk om digitaal of per machtiging te stemmen.

Hieronder vinden jullie een overzicht van het onderhandelingsresultaat, de keuze die is gemaakt met betrekking tot de winstdelingsregeling (WDR) en de extra afspraken.

Het onderhandelingsresultaat:

 • De part-66 word geïndexeerd met loonsverhogingen (totaal 8,5%), (part-145 wordt al automatisch geïndexeerd met loonsverhoging).
 • Er komt een pilot waarbij de zeggenschap van de KV en MV dagen in de teams komt te liggen.
 • Introductie van een ‘technische expertise toeslag’ voor GWK’s en monteurs(+D) van 480 /960 euro per jaar.
 • Uitbreiding van de 80/90/100 regeling van 3 naar 5 jaar.
 • Nieuwe afspraak nachtdienstvrijstelling in de cao.
 • Werkgelegenheidsgarantie is weer verlengd.
 • Studie naar Pensioenakkoord i.v.m. mogelijkheid eerder stoppen met werken.
 • Onderzoek naar verkorten van de werkweek.
 • Ophogen van de ER-factor.
 • Behoud van Bijlage 15 (overtolligheidsregel), behoud van alle EDV-dagen en huidige daggeldvergoeding (deze onderwerpen wilde KLM versoberen).

Keuze
Grondbonden hebben gekozen voor iets meer structureel loon (1,5% extra per 1-1-2020) als uitruil voor een aangepaste winstdelingsregeling. Daarmee is een deel van het variabel loon vast gemaakt en komt het totaal op 8,5% (cumulatief 8,8%) over 33 maanden.

Extra afspraken

 • De oorspronkelijke 7 stappen in het loon zijn teruggebracht naar 4. Het voorstel dat de NVLT daarin had gedaan is door KLM overgenomen. Gevolg is dat de structurele verhoging (7%+1,5% over de looptijd van 33 maanden) niet stijgt, maar dat het ‘volume’ over de contractperiode wel iets toeneemt.
 • Per 1-9-19 wordt bij een deel (1%) van de loonsverhoging een bodem van 37 euro toegepast.
 • Over de onregelmatigheidstoeslag ORT wordt 8% vakantiegeld uitgekeerd. Daarentegen wordt de ORT over een deel van de cao-verhogingen (4%) niet verhoogd.
 • Er wordt middels het DI-budget 2x een eenmalige uitkering toegekend van iets meer dan 1% van het jaarsalaris. Hierna gaat het DI-budget structureel naar 2%. Dit wordt gefinancierd vanuit een apart pensioendepot waar we nog niet eerder een bestemming aan hadden gegeven. Dit gaat niet ten koste van je huidige pensioenregeling.

Positieve conclusie
De onderhandelingsdelegatie en het bestuur heeft dit onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de kaderleden en het actiecomité, gezamenlijk zijn we tot dezelfde conclusie gekomen. Voor wat betreft de inhoudelijke afspraken , hadden we al een mooi resultaat bereikt. Onder andere de extra toelage voor certifying staff en monteurs. De loonparagraaf vonden we echter wat ‘sober’ in vergelijking met de landelijke afspraken van dit moment.

Met ‘de extra afspraken’ is het resultaat van het totale cao pakket verder verbeterd. Het bestuur , de kaderleden en het actiecomité  zijn tevreden met het totale resultaat. Met name voor onze achterban zijn er naast de loonsverhogingen veel extra’s gerealiseerd. Wij willen jullie dit totale onderhandelingsresultaat “positief” voorleggen . Dit zal plaatsvinden op een andere locatie dan jullie gewend zijn!

Partycentrum ‘t Trefpunt

S van Drielstraat 4, 2435 XZ Zevenhoven.

Graag zien wij jullie allemaal op 30 Oktober!

Het Bestuur,

 

2019-2022 KLM Cao protocol

Back To Top
Zoeken